2015/142 Belastingdienst corrigeert fout met verrekenen toeslagen pas na herhaalde klachten

Rapport

De heer en mevrouw Van Eijk zitten in de schuldsanering. Zij hebben in 2011 teveel huurtoeslag ontvangen. De Belastingdienst verrekent die te veel ontvangen toeslag met de huurtoeslag en zorgtoeslag die de heer en mevrouw Van Eijk in 2014 ontvangen. Dat verrekenen zou moeten stoppen vanaf de datum dat ze zijn toegelaten tot de schuldsanering, maar dat gebeurt niet goed, vindt mevrouw Van Eijk.

De Belastingdienst legt haar uit dat de toegekende zorg- en huurtoeslag vanaf 25 februari 2014, de datum van toelating tot de WSNP, zijn gesplitst. 2/12e deel ziet op de periode vóór de WSNP en mag daarom verrekend worden met openstaande vorderingen van voor die datum. 10/12e deel mag niet verrekend worden. Vervolgens wordt voorgerekend hoe dit er over heel 2014 uitziet. Cijfermatig bezien klopt het helemaal, zo stelt de Belastingdienst vast.

Mevrouw Van Eijk legt de kwestie ook voor aan de Nationale ombudsman en die vraagt de Belastingdienst om een toelichting. De beslissing blijft echter ongewijzigd.

Op 19 oktober 2014 laat mevrouw Van Eijk de Nationale ombudsman dan weten dat zij, via via, de zaak nog eens heeft voorgelegd aan de Belastingdienst en al heel snel positief bericht heeft ontvangen: alle achterstallige toeslagen zijn aan haar overgemaakt.

In januari 2015 besluit de Nationale ombudsman om toch nader onderzoek te doen naar de klacht van mevrouw Van Eijk. Doordat het probleem nu min of meer onderhands is opgelost is niet duidelijk geworden wie het nu bij het rechte eind had. Bovendien ontvangt hij vaker klachten van bewindvoerders en mensen die in de schuldsanering zitten, over de verrekening van toeslagen. Het zou goed zijn om vast te stellen hoe het nu precies zit.

Tijdens zijn onderzoek blijkt dat mevrouw Van Eijk gelijk heeft. De Belastingdienst had, vanaf de start van de schuldsanering, direct met verrekenen van toeslagen moeten stoppen. In plaats daarvan de verrekening als het ware uitgesmeerd over het hele jaar waardoor meer werd ingehouden dan eigenlijk had gemoeten. Helaas is dat pas na herhaalde klachten van mevrouw Van Eijk onderkend. De fout is uiteindelijk gecorrigeerd en mevrouw Van Eijk heeft de teveel ingehouden bedragen alsnog uitbetaald gekregen.

De gedraging is niet behoorlijk.

Het vereiste van betrouwbaarheid

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen

Klacht:

nog toeslagen verrekend met op dat moment al bestaande schulden, nadat verzoekster en haar echtgenoot waren toegelaten tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)

Oordeel:

Gegrond