2014/219 CBR had gevolgen van vervallen keuringsverplichting bij ADHD duidelijker moeten communiceren

Rapport

Mensen met ADHD moesten in het verleden elke drie jaar een medische keuring via het CBR ondergaan om hun rijbewijs te verlengen. De regelgeving werd gewijzigd, zodat veel mensen met ADHD hun rijbewijs zonder medische keuring zouden kunnen verlengen. Bij verlenging bleken mensen toch nog een keer gekeurd te moeten worden.

De Nationale ombudsman heeft naar aanleiding van klachten en signalen uit eigen beweging onderzocht of de informatieverstrekking door het CBR over deze keuringsverplichting en de reden waarom een keuring nodig was, voldoende duidelijk was.

De ombudsman vindt dat de informatie op de website niet duidelijk genoeg was. Deze informatie is ondertussen verbeterd. De brief die iemand ontvangt als hij naar een specialist wordt verwezen, bevat geen enkele specifieke informatie over de reden waarom iemand wordt verwezen.

De ombudsman heeft gekeken naar het vereiste van goede informatieverstrekking.

De ombudsman beveelt het CBR aan om in de verwijzingsbrief in alle gevallen een individuele motivering te geven en daarnaast voor nadere vragen een telefoonnummer op te nemen van een ter zake kundige persoon.

Instantie: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) te Rijswijk

Klacht:

onderzoek uit eigen beweging naar de manier waarop het CBR aan rijbewijshouders met ADHD informatie verstrekt over de vraag waarom zij nog voor een keuring naar een specialist worden verwezen

Oordeel:

Gegrond