2014/206 COA had medewerker moeten toestaan foto's te publiceren

Rapport

Verzoeker is documentaire fotograaf. Daarnaast heeft verzoeker meerdere jaren yoga les gegeven aan asielzoekers die opgevangen werden in een asielzoekerscentrum (azc). Dit deed hij eerst in dienstverband bij de geestelijke gezondheidszorg en later als vrijwilliger. Op een dag werd hij uitgenodigd voor een gesprek met de locatiemanager en een andere medewerker van het azc. In dat gesprek is tegen verzoeker gezegd dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op zijn Facebook-pagina foto's heeft aangetroffen die niet politiek neutraal waren en hiermee zou verzoeker in strijd hebben gehandeld met de gedragscode van het COA. Op de foto's stond een zogenoemd tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers afgebeeld. Verzoeker kreeg de keuze om te stoppen met het vrijwilligerswerk of te stoppen om zulke foto's te publiceren. Verzoeker koos ervoor om te stoppen met het vrijwilligerswerk.

Verzoeker klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat het COA zonder zijn toestemming op zijn afgeschermde Facebook-pagina heeft gekeken. Verder klaagt hij erover dat het COA het niet toelaat dat verzoeker als vrijwilliger bij het COA en tevens fotograaf foto's van demonstraties van asielzoekers openbaar maakt.

Het COA laat weten dat niet op verzoekers afgeschermde Facebook-pagina is gekeken. Er is alleen op het openbare deel gekeken. Daar stonden de foto's op. Voorts geeft de locatiemanager aan dat het COA door de foto's die zij heeft gezien op verzoekers Facebook-pagina er niet op kon vertrouwen dat verzoeker zich politiek neutraal zou opstellen in zijn contacten met de bewoners van het azc.

Over de klacht met betrekking tot het kijken op verzoekers afgeschermde Facebook-pagina onthoudt de Nationale ombudsman zich van een oordeel. De stellingen van het COA en van verzoeker staan tegenover elkaar. De Nationale ombudsman heeft geen aanknopingspunten om aan een van deze stellingen meer betekenis toe te kennen.

De klacht over het niet toelaten dat verzoeker foto's van demonstraties van asielzoekers openbaar maakt, is gegrond. Het COA veronderstelde op basis van de foto's dat verzoeker bewoners van het azc zou beïnvloeden. Dat heeft het COA echter niet met verzoeker besproken. In plaats daarvan heeft het COA verzoeker voor het blok gezet: stoppen met het vrijwilligerswerk of stoppen met het publiceren van foto's. Niet is gebleken dat verzoeker met zijn fotowerk in strijd heeft gehandeld met de COA-gedragscode. Het COA heeft in strijd gehandeld met het vereiste dat grondrechten, in dit geval de vrijheid van meningsuiting, worden gerespecteerd.

Instantie: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Klacht:

zonder verzoekers toestemming zijn (afgeschermde) Facebook-pagina bekeken dan wel onderzocht of heeft laten onderzoeken

Oordeel:

Gegrond

Instantie: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Klacht:

niet toegelaten dat verzoeker als vrijwilliger bij het COA en tevens fotograaf foto's van demonstraties van asielzoekers openbaar heeft gemaakt

Oordeel:

Gegrond