2013/215: Man oneens met code 2 (onvoldoende wettig en overtuigend bewijs) waarmee zijn zaak wordt geseponeerd

Rapport

Verzoeker (politieambtenaar) werd verdacht van meineed. Hij zou automobilisten tijdens een verkeerscontrole actief hebben aangespoord om in beroep te gaan tegen de bekeuring. Een aantal burgers liet de zaak voorkomen bij de rechter en toen verzoeker als getuige werd opgeroepen ontkende hij dat gedaan te hebben.

De hoofdofficier van justitie seponeerde de zaak uiteindelijk met sepotcode 02 (onvoldoende wettig en overtuigend bewijs).

Verzoeker klaagt erover dat de hoofdofficier van justitie de zaak met sepotcode 02 heeft geseponeerd.

Er waren voldoende aanwijzingen om verzoeker als verdachte aan te merken. Ook achteraf is niet van verzoekers onschuld gebleken. Nu niet duidelijk is geworden of verzoeker tegenover de rechter een onjuiste verklaring heeft afgelegd, én – indien hij dat zou hebben gedaan – niet duidelijk is of hij dat opzettelijk heeft gedaan, lag sepotcode 02 wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs in de rede.

Het redelijkheidsvereiste is niet geschonden.

De klacht over het niet nakomen van een toezegging is niet gegrond.

Instantie: Openbaar Ministerie te Almelo

Klacht:

zaak met sepotcode 02 (onvoldoende wettig en overtuigend bewijs) geseponeerd

Oordeel:

Niet gegrond

Instantie: Openbaar Ministerie te Almelo

Klacht:

toezegging niet nagekomen dat de zaak met sepotcode 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt) zou worden geseponeerd

Oordeel:

Niet gegrond