2013/213: Misdrijf in woning zorgt voor twee maanden extra huur

Rapport

Verzoeker is executeur-testamentair van de nalatenschap van een vrouw van 90. Deze vrouw is dood aangetroffen in haar woning, waarbij een onnatuurlijke dood werd geconstateerd. De politie heeft in het kader van het opsporingsonderzoek beslag op de woning gelegd. Na twee maanden werd de woning weer vrijgegeven.

Verzoeker klaagt erover dat de politie en het Openbaar Ministerie niet bereid zijn om twee maanden huur van de woning te vergoeden. Gedurende deze twee maanden konden de nabestaanden de woning niet betreden en ontruimen.

De periode die de politie en het Openbaar Ministerie nodig hadden om voor het opsporingsonderzoek, komt de Nationale ombudsman niet onredelijk lang voor. Voorts was er geen aanleiding om nadeelscompensatie toe te kennen aan de nabestaanden. De nabestaanden hadden een direct belang bij het ophelderen van het misdrijf en dus ook bij het opsporingsonderzoek. Het is dan ook niet onredelijk dat de kosten voor het aanhouden van de huur van de woning voor hun normaal maatschappelijk risico komen.

Er is niet gehandeld in strijd met het redelijkheidsvereiste.

Instantie: Regionale politie-eenheid Amsterdam

Klacht:

niet bereid geweest over te gaan tot het vergoeden van twee maanden huur van een woning waarin een opsporingsonderzoek plaatsvond naar aanleiding van een misdrijf in die woning, waardoor de woning gedurende die periode, na het overlijden van de bewoonster, niet door de rechthebbenden worden betreden en ontruimd

Oordeel:

Niet gegrond

Instantie: Openbaar Ministerie te Amsterdam

Klacht:

niet bereid geweest over te gaan tot het vergoeden van twee maanden huur van een woning waarin een opsporingsonderzoek plaatsvond naar aanleiding van een misdrijf in die woning, waardoor de woning gedurende die periode, na het overlijden van de bewoonster, niet door de rechthebbenden worden betreden en ontruimd

Oordeel:

Niet gegrond