2013/162: Motorrijder in spé klaagt over onjuiste informatieverstrekking op website CBR

Rapport

Verzoeker, een motorrijder in spe, treft op de website van het CBR verouderde informatie aan over de regels die gelden voor het rijden op een lichte en zware motor. Hij voelt zich benadeeld door de foute informatie en dient een klacht in bij het CBR. Het CBR acht zijn klacht echter ongegrond, omdat er op de website van het CBR eveneens nieuwsberichten stonden met de juiste informatie.

Verzoeker is het hier niet mee eens en klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat het CBR onjuiste informatie heeft geplaatst op de website over de nieuwe regels die sinds 19 januari 2013 gelden voor het rijden op een lichte en zware motor.

De Nationale ombudsman vindt het niet terecht dat het CBR in eerste instantie de klacht van verzoeker ongegrond verklaart, onder verwijzing naar andere informatie op zijn website die wel klopt. Verzoeker vond op een webpagina van het CBR de informatie die hij nodig had. Naar het oordeel van de Nationale ombudsman mocht hij er van uitgaan dat deze informatie klopte. Het is dan ook begrijpelijk dat hij niet verder heeft gezocht.

De Nationale ombudsman vindt dat een burger erop moet kunnen vertrouwen dat de informatieverstrekking over nieuwe regelgeving door de overheid correct is, zodat de burger in staat wordt gesteld om hierop te anticiperen. Anderzijds is het begrijpelijk dat, zoals de klacht van verzoeker illustreert, er fouten worden gemaakt. De Nationale ombudsman vindt dat in dat geval de overheid zijn fout moet erkennen en daar eventueel gevolgen aan moet verbinden indien een burger daardoor is benadeeld. Bovendien kan dit aanleiding zijn om te bezien hoe dergelijke fouten in de toekomst kunnen worden voorkomen.

De klacht over de onderzochte gedraging van het CBR is gegrond wegens schending van het vereiste van goede informatieverstrekking.

De Nationale ombudsman heeft met instemming kennis genomen van het feit dat het CBR in reactie aan de Nationale ombudsman aangeeft dat het in gebreke is gebleven door de verouderde informatie tijdig ontoegankelijk te maken. Het CBR verbindt daaraan een passende reactie door aan verzoeker een gratis examenmogelijkheid aan te bieden. Bovendien neemt de Nationale ombudsman met instemming kennis van de voornemens van het CBR om in de toekomst te voorkomen dat verouderde informatie alsnog op het internet toegankelijk is.

Instantie: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk

Klacht:

onjuiste informatie geplaatst op de website over de nieuwe regels die sinds 19 januari 2013 gelden voor het rijden op een lichte en zware motor.

Oordeel:

Gegrond