2013/060: Vrouw klaagt dat UWV niet inhoudelijk reageert op verzoek schadevergoeding inzake dubbele loonheffingskorting

Rapport

Bij het digitaal invullen van de belastingaangifte over 2011 werd verzoekster geconfronteerd met een hoog terug te betalen bedrag aan de Belastingdienst. Later bleek dat dit onder andere te maken had met het feit dat de loonheffingskorting dubbel werd toegepast door het UWV. Verzoekster diende op 30 maart 2012 een verzoek om schadevergoeding in bij het UWV omdat zij van mening was dat zij door het UWV had moeten worden geïnformeerd over de eventuele consequenties van de toepassing van dubbele loonheffingskorting. Het UWV heeft haar hierna meerdere keren schriftelijk toegezegd dat zij een inhoudelijke reactie kon verwachten op haar verzoek om schadevergoeding. Echter, de reacties die verzoekster ontving van het UWV vond zij kwalitatief slecht en bovendien werd er niet inhoudelijk ingegaan op de punten die zij noemde in haar verzoek om schadevergoeding. Bijna een jaar na dato, namelijk op 15 maart 2013, heeft verzoekster tijdens het onderzoek door de Nationale ombudsman uiteindelijk een inhoudelijk, en voor haar duidelijk, antwoord van het UWV mogen ontvangen.

Instantie: UWV

Klacht:

geen inhoudelijke reactie ontvangen na indienen van verzoek om schadevergoeding.

Oordeel:

Gegrond