Man klaagt over reactie van gemeente op zijn hulpvraag nav bijtincident

Rapport

Verzoeker is bij het uitlaten van zijn hond gebeten door een andere hond. Naar aanleiding van zijn verzoek tot het treffen van maatregelen aan de gemeente heeft de gemeente, na aanvankelijk te hebben besloten onvoldoende aanleiding te zien voor de gevraagde maatregelen, een risico inschatting van de hond laten maken door een diergedragsdeskundige van de Universiteit Utrecht. Alle partijen zegden van te voren toe zich te conformeren aan de uitslag van dat onderzoek.

Verzoeker klaagt over de wijze waarop de gemeente heeft gereageerd op zijn hulpvraag naar aanleiding van het bijtincident. Ook klaagt hij erover dat de gemeente niet alle relevante stukken heeft toegezonden aan de diergedragsdeskundige.

De gemeente heeft tijdig en adequaat gereageerd op het verzoek tot treffen van maatregelen tegen de hond. De gemeente heeft verzoekers klacht serieus genomen en zich betrokken en oplossingsgericht getoond door een derde het risico van de hond te laten onderzoeken, teneinde een ja-nee discussie te voorkomen. Op deze manier heeft de gemeente escalatie en juridisering van de kwestie willen voorkomen. Gebleken is daarnaast dat de gemeente alle door verzoeker overgelegde stukken (met uitzondering van één) aan de deskundige had toegezonden en dat de deskundige die stukken ook heeft ontvangen.

Betrokken en oplossingsgericht – niet gegrond

Instantie: Gemeente Heemstede

Klacht:

wijze waarop in de periode vanaf september 2010 is ingegaan op verzoekers meldingen.

Oordeel:

Niet gegrond

Instantie: Gemeente Heemstede

Klacht:

wijze waarop de gemeente heeft voorgesteld af te zien van een overleg met meerdere buurtbewoners en betrokkenen, maar heeft aangedrongen op het laten uitvoeren van een test door een diergedragskundige.

Oordeel:

Niet gegrond

Instantie: Gemeente Heemstede

Klacht:

aan de diergedragskundige niet alle relevante informatie verstrekt die voor het afnemen van de test en het onderzoek naar het gedrag van de hond nodig was.

Oordeel:

Niet gegrond