2010/293

Rapport

Verzoeker, woonachtig in België, wilde zijn Nederlandse paspoort vernieuwen en downloadde een aanvraagformulier van de website van de Nederlandse ambassade. Op dit formulier staat als toelichting bij "naam aanvrager" vermeld dat de gehuwde vrouw alleen haar meisjesnaam dient te vermelden.

Verzoeker vindt de formulering niet juist en verouderd. Het is tegenwoordig ook mogelijk dat mannen de achternaam van hun echtgenote voeren. Bovendien is sinds de wet openstelling huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht niet meer altijd één van de partners vrouw. Verzoeker is zelf getrouwd met een man. Hij klaagt hierover bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie laat hem weten dat de term gehandhaafd zal blijven omdat de doorsneeburger deze term het beste begrijpt.

De Nationale ombudsman overweegt dat de overheid in de communicatie met burgers rekening hoort te houden met àlle burgers. Nu bepaalde categorieën burgers door deze formulering worden uitgesloten, is het handhaven van de formulering in strijd met het vereiste van correcte bejegening. Daarom onderschrijft de No de suggestie van verzoeker om een geslachtsneutrale term te gebruiken.

Vereiste van correcte bejegening

Aanbeveling om de formulering op het aanvraagformulier reisdocumenten aan te passen door gebruik van een geslachtsneutrale term en deze kwestie aan te kaarten bij de overige ministeries om aan te dringen op aanpassing van de formulering op andere standaardformulieren, folders e.d.

> De minister van Buitenlandse Zaken heeft de aanbeveling overgenomen. Anders dan het advies van de Taalunie is niet gekozen voor de term “geboortenaam, maar voor de neutrale term “naam”. De term “geboortenaam” zou verwarrend kunnen zijn wanneer iemands naam in de loop van de tijd is gewijzigd.

De kwestie is ook op interdepartementaal niveau aangekaart.

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht:

In aanvraagformulier reisdocumenten alleen gericht tot gehuwde vrouwen, terwijl aanwijzing op àlle gehuwde personen van toepassing is .

Oordeel:

Gegrond