1998/003

Rapport

Instantie: College van Toezicht Sociale Verzekeringen Zoetermeer

Klacht:

Ondanks herinnering nogg een inhoudelijke reactie gegeven op klacht over gedraging medewerker GAK Amsterdam.

Oordeel:

Gegrond