2011/239: Politie moet voorzichtig omgaan met privacy welwillende voetbalsupporters

Onderzoek

De Nationale ombudsman kreeg bezoek van bezorgde voetbalsupporters uit het hele land, omdat zij vonden dat zij als goedwillende bezoekers van wedstrijden te veel belaagd werden door de politie. De politie controleert veel rond voetbalwedstrijden en legt supporters vast op foto en film, aldus de supporters. Tegelijkertijd gaven zij aan dat ze niets liever zagen dan dat de politie hard optreedt tegen probleemsupporters, die het voetbalplezier voor de grote groep welwillende supporters vaak verpest. “Wij moeten te veel lijden onder de kwaden”.

De Nationale ombudsman is met zijn team gaan kijken bij wedstrijden en heeft met de politie en met deskundigen gesproken en informatie opgevraagd. Op basis daarvan is de Nationale ombudsman ervan overtuigd dat de supporters niet zonder reden bij hem op bezoek kwamen. Op zich is het te begrijpen dat de politie mede met behulp van foto- en filmbeelden verstoring van de openbare orde en criminaliteit bestrijdt. Ook is het begrijpelijk dat de politie naast de harde kern, ook de daarom heen

zwevende groep in de gaten houdt. De grenzen kunnen door het ruime criterium „daarom heen zwevende groep‟ echter wel vaag worden. Bij het fotograferen en filmen moet wel duidelijk zijn welk doel daarmee gediend is. Ook mag de politie niet zomaar beeldmateriaal verzamelen, zeker niet wanneer foto‟s samen met identiteitsbewijzen gemaakt worden van niet verdachte personen.

De Nationale ombudsman komt met een aantal concrete aandachtspunten:

  • Supporters moeten voldoende geïnformeerd zijn over politiemaatregelen, en over de mogelijkheden om duidelijkheid te verkrijgen over de informatie die de politie concreet over hen heeft.
  • Het standaard fotograferen bij elke thuiswedstrijd van Feyenoord vraagt om heroverweging. Daarbij moet duidelijk worden welke criteria gelden voor de inzet van de foto- en filmteams.
  • Opgeslagen persoonsgegevens en foto-en filmopnamen moeten na verloop van zo kort mogelijke tijd niet handmatig maar automatisch uit de systemen verwijderd worden.
  • Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme moet in overleg met de korpsen om het Voetbal Volg Systeem en Hooligans in Beeld beter te laten aansluiten bij de eisen van de dagelijkse praktijk en daarnaast zorg dragen voor het duidelijk informeren over de mogelijkheden van inzage in beide systemen.

De Nationale ombudsman zal het komende voetbalseizoen in de gaten houden hoe de politie omgaat met goedwillende supporters en zal eventueel naar aanleiding van signalen van supporters nader onderzoek doen.