1997/480: Defensie schiet tekort bij nazorg nabestaanden slachtoffers Hercules-vliegtuigramp

Onderzoek

De Defensie-organisatie is tekortgeschoten bij de nazorg en de begeleiding van de nabestaanden van één van de slachtoffers van de ramp met het Hercules-vliegtuig op 15 juli 1996 in Eindhoven. Door tekortkomingen in de communicatie binnen de Defensie-organisatie zijn deze nabestaanden te laat genformeerd over de definitieve identificatie en over de doodsoorzaak van hun zoon. Ook bestaat er nog steeds onduidelijkheid over de afwikkeling van de geleden schade. De belofte om deze ruimhartig af te handelen lijkt niet voldoende te zijn nagekomen. Dit concludeert de Nationale ombudsman in zijn onderzoek. De Nationale ombudsman beveelt de Minister van Defensie aan om na te gaan of er reden is maatregelen te nemen om de communicatie binnen de Defensie-organisatie te verbeteren. Verder doet hij de aanbeveling om de schade-afwikkeling voor alle nabestaanden opnieuw te bekijken en de vergoeding zonodig te herzien.