Alleen de klacht over lange behandelingsduur is gegrond

Brief

Een man dient veel klachten in over een Intergemeentelijke samenwerkingsdienst (ISD). Deze ISD beslist namens de gemeente over aanvragen voor bijstand. De Nationale ombudsman vindt dat het merendeel van de klachten van de man in het teken staat van zijn jarenlange conflict met de ISD. Klachtbehandeling is daar niet voor bedoeld.

Alleen zijn klacht over de lange behandelingsduur van zijn klacht bij de ISD dient naar de mening van de Nationale ombudsman één of meer van de doelen van klachtbehandeling. Daarom beoordeelt hij alleen die klacht. Het duurde bijna een jaar voordat de ISD een oordeel gaf over die klacht. Het oordeel van de ISD was 'kennelijk ongegrond'. De Nationale ombudsman vindt het onbegrijpelijk dat het zo lang moest duren voordat de ISD tot dit oordeel kwam. De klacht daarover is gegrond.