Toezending besluit per e-mail begrijpelijk maar inhoudelijke klachtbehandeling ontbreekt

Brief

Een man heeft een bijstandsuitkering van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (hierna: de ISD). De man ontvangt besluiten per e-mail van de ISD. Dat wil hij niet. Hij wil ze per post ontvangen. Hierover dient hij dan ook klachten in. De ISD geeft hem daarin steeds gelijk.

Op 2 februari 2023 zendt de ISD per post een besluit aan de man, in reactie op zijn aanvraag voor bijzondere bijstand. De ISD zendt het besluit ook als bijlage in een e-mail. In die e-mail staat dat het besluit per post onderweg is en dat de e-mail ter kennisname is. De man dient over dit e-mailbericht een klacht in. De ISD geeft hem nu geen gelijk. De ISD zegt intern over zijn klacht te overleggen maar komt er daarna niet op terug. De man is het daar niet mee eens.

De ombudsman begrijpt dat de ISD de man een e-mail stuurde. De ISD kende zijn e-mailadres omdat de man zelf ook regelmatig e-mails stuurde naar de ISD. De e-mail van de ISD met het besluit was slechts een aankondiging van de post die onderweg was. Hij ontving het besluit ook per post. Wel vindt de ombudsman dat de ISD de klacht van de man niet behoorlijk heeft behandeld. De ISD gaf ten onrechte geen inhoudelijke reactie op de klacht en geen duidelijk oordeel.