Gemeente misleidde haar inwoners niet bewust over komst van asielzoekers

Brief

Een mevrouw woont in een gemeente waar het COA een locatie heeft gekocht om asielzoekers op te vangen. Als omwonende van die locatie was zij daardoor verrast. Zij nam contact op met de gemeente om duidelijkheid te krijgen. Zij kreeg niet de door haar gewenste duidelijkheid. Wel liet de gemeente haar weten zelf ook overvallen te zijn door de aankoop.

Later kreeg mevrouw het idee dat de gemeente al veel meer wist van de plannen van het COA dan zij haar burgers eerder vertelde. Dit leidde tot een klacht daarover bij de gemeente. Ook klaagde mevrouw over het niet krijgen van antwoord op haar vragen. Tijdens de klachtbehandeling verklaarde de gemeente een deel van haar klachten gegrond. Maar zij gaf nog geen antwoord op alle vragen. Ook was mevrouw nog steeds van mening dat de gemeente haar burgers bewust had misleid. Zij diende een klacht in bij de Nationale ombudsman. In die klacht gaf mevrouw ook aan dat zij vond dat de gemeente tijdens de klachtbehandeling vooringenomen handelde.

De Nationale ombudsman vindt de klacht ongegrond. Tijdens het onderzoek gaf de gemeente aan mevrouw en de Nationale ombudsman meer duidelijkheid over de nog onbeantwoord gebleven vragen. De Nationale ombudsman vindt dat er niet is gebleken dat de gemeente de inwoners bewust heeft misleid. De gemeente had de indruk dat zij vrijblijvend in gesprek was over de komst van asielzoekers. Ook de klacht over vooringenomenheid tijdens de klachtbehandeling vindt de Nationale ombudsman ongegrond. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het grootste deel van de klachten van mevrouw door de gemeente gegrond zijn verklaard.