LBIO had onduidelijke communicatie moeten meewegen bij overname inning

Brief

Een meneer en zijn advocaat zijn al enige tijd met het LBIO in gesprek over wat nu precies de hoogte van de achterstand in de betaling van de alimentatie is. De advocaat vindt dat het LBIO onvoldoende oog heeft voor haar standpunt over deze achterstand. Zij stuurde het LBIO hierover meerdere berichten. Omdat het LBIO hier niet op reageerde, diende de advocaat een klacht in. Het LBIO nam ondertussen de inning van de alimentatie over en reageerde pas na enkele maanden op de klacht.

In reactie op de klacht legt het LBIO uit waarom de organisatie het oneens is met het standpunt van de advocaat over de achterstand. Verder vindt het LBIO dat de overname van de inning en het gelegde loonbeslag terecht waren. Omdat de advocaat zich niet kan vinden in de reactie van het LBIO, neemt zij contact op met de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman onderzoekt de zaak. Hij vindt dat de communicatie van het LBIO over de hoogte van de achterstand duidelijker had gekund en gemoeten. En dat het LBIO hier meer oog voor had moeten hebben voordat de inning van de alimentatie werd overgenomen.
De ombudsman vindt de klacht van de advocaat dan ook terecht.