LBIO legt terecht beslag op bankrekening

Brief

Een man betaalt maandenlang geen alimentatie. Zijn ex-partner schakelt het LBIO in. Het LBIO geeft de man nog drie maanden de tijd om alsnog te betalen. In die tijd kan hij ook een betalingsregeling met zijn ex-partner treffen. Als hij dat niet doet, neemt het LBIO de inning van de alimentatie over.

De man schrijft het LBIO dat hij niet kan betalen en stelt een betalingsregeling voor. Maar het bedrag dat hij per maand wil betalen is niet duidelijk. In een ander bericht schrijft hij dat hij het hele bedrag in een keer wil betalen als het LBIO geen opslagkosten rekent. Het LBIO legt kort daarna beslag op zijn bankrekening om de alimentatie en de opslagkosten daarvan te betalen.

De klacht van de man over het beslag vindt de Nationale ombudsman niet terecht. Hij gaf zelf aan dat hij genoeg geld had om de achterstand te betalen. Dan is het niet raar dat het LBIO een betalingsregeling afwijst en beslag legt op zijn bankrekening. De klacht over de onduidelijke communicatie door het LBIO was wel terecht.