Gemeente had PGB-budget rechtstreeks aan man moeten overmaken

Brief

Een gehandicapte man vraagt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij zijn gemeente een voorziening aan om zijn badkamer aan te passen. Hij krijgt van de gemeente een indicatie voor een persoonsgebonden budget (pgb). De man is het er niet mee eens dat de gemeente de rekening van een installatie bedrijf voor werkzaamheden aan zijn badkamer rechtstreeks aan het bedrijf heeft betaald. En niet aan hem. Omdat de man niet tevreden is over de werkzaamheden die door het bedrijf zijn verricht heeft hij extra kosten moeten maken, geeft hij aan. De man dient bij de gemeente een klacht en een verzoek om schadevergoeding in. Zijn verzoek om schadevergoeding wordt in eerste instantie volledig afgewezen. De man wendt zich tot de ombudsman omdat hij het niet eens is met de afwijzing en de manier waarop zijn klacht is afgehandeld. De ombudsman heeft de gemeente een aantal vragen gesteld. En vraagt de gemeente het verzoek van de man nogmaals te bekijken vanuit het perspectief van de behoorlijkheid.

De ombudsman vindt de klacht van de man gedeeltelijk gegrond. Hij vindt het niet behoorlijk dat de gemeente het bedrijf rechtstreeks heeft betaald, ondanks zijn verzoek om dit niet te doen. Het PGB is een middel om eigen regie te voeren over je zorg en ondersteuning. Dit houdt ook in dat je zelf betalingen verricht uit het toegekende budget. Het was dus niet juist dat de gemeente rechtstreeks tot betaling aan het bedrijf is overgegaan. De gemeente heeft de man inmiddels laten weten dat zij deze klacht ook gegrond vindt en heeft hem hiervoor excuses aangeboden. Dat vindt de ombudsman positief.

De gemeente heeft bovendien alsnog een bedrag aan schadevergoeding aan de man overgemaakt. De ombudsman vindt het waardevol dat de gemeente het verzoek nogmaals en vanuit het perspectief van de behoorlijkheid heeft behandeld. De Nationale ombudsman kan geen bindend oordeel geven als het gaat om de hoogte van de tegemoetkoming. Wel kan hij bekijken of de gemeente het verzoek om schadevergoeding behoorlijk heeft behandeld. In dit geval vindt hij dat dat in tweede instantie zo is. Hij vindt dat de gemeente de man hiermee voldoende tegemoet is gekomen. Daarom vindt hij de klacht over de schadevergoeding ongegrond.