OM had onvoldoende oog voor gevolgen van onjuiste sepotbrief

Brief
28 augustus 2023

De ouders van een jonge man deden aangifte tegen hem vanwege vernieling bij hun thuis. Een paar dagen daarna trokken zij de aangifte weer in. Het OM stuurde de jongen vervolgens een brief met een sepotbeslissing. Daarin stond dat het OM de jongen niet zou vervolgen, maar dat hij zich wel moest melden bij de Reclassering. De ouders van de jongen maakten zich zorgen over het besluit van het OM. Zij vroegen het OM of de gegevens van hun zoon uit de justitiële documentatie gehaald konden worden. En zij vonden het besluit van het OM niet juist, omdat zij de aangifte al na een paar dagen hadden ingetrokken. Het OM stuurde daarna een nieuwe brief aan de jongen. Daarin stond dat het OM de jongen niet kon vervolgen, omdat de aangifte was ingetrokken.

De ouders waren het ook niet eens met de tweede brief. Zij vonden dat het OM helemaal geen sepotbeslissing had moeten nemen, omdat de aangifte was ingetrokken. Omdat het OM het besluit niet wilde aanpassen en de gegevens niet uit de justitiële documentatie wilde halen, dienden de ouders een klacht in bij de Nationale ombudsman.

Bij klachten over sepotbeslissingen beoordeelt de ombudsman of het OM redelijk heeft gereageerd op een verzoek om zo'n besluit te wijzigen. In dit geval vindt de ombudsman dat het OM beter had kunnen reageren op de klacht over de eerste brief. Die klacht is gegrond. Het OM heeft onvoldoende erkend dat de eerste sepotbrief achteraf gezien niet klopte. Het OM wist bij het versturen van die eerste brief namelijk niet dat de aangifte al was ingetrokken. De ombudsman vindt dat het OM had moeten uitzoeken wat er mis ging in de communicatie tussen de politie en het OM. En het OM had meer oog kunnen hebben voor de gevolgen van de brief voor het gezin.

De klacht over de tweede sepotbrief is ongegrond. De ombudsman kan volgen waarom het OM de tweede sepotbeslissing niet heeft aangepast. Het OM heeft voldoende uitgelegd waarom het deze sepotbeslissing nam. Tot slot heeft het OM ook voldoende gemotiveerd waarom het de gegevens van de zoon niet uit de justitiële gegevens heeft verwijderd.