Gemeente hoeft niet aan te geven of rechtsmiddel kansrijk is

Brief

Een man schreef de Nationale ombudsman een brief. De man vindt dat de gemeente Lansingerland hem procedures instuurde die geen kans van slagen hadden. De man had bezwaar gemaakt tegen een verleende bouwvergunning aan zijn buren. De gemeente benoemde in haar afwijzende beslissing op bezwaar de mogelijkheid van het indienen van beroep bij de rechter. En wees op het belang van juridische rechtsbijstand.
De man stelde ook schade te hebben geleden door de aan zijn buren verleende bouwvergunning. De gemeente wees hem op de mogelijkheid een vergoeding van planschade te vragen. En benoemde het belang om met een juridisch deskundige te bespreken of het indienen van zo'n aanvraag zinvol is. Mede gelet op de kosten van zo'n aanvraag.

De Nationale ombudsman deed onderzoek en vindt de klacht van de man ongegrond. De gemeente voldeed aan haar wettelijke verplichting om in haar besluit de man te wijzen op de mogelijke juridische procedure. De gemeente handelde behoorlijk door de man te wijzen op de mogelijkheid van een verzoek om planschadevergoeding. Het ligt niet op de weg van de gemeente om de man te adviseren over de haalbaarheid van de procedures. Een rechtshulpverlener is daarvoor de aangewezen persoon. De gemeente heeft de man daar meerdere keren op gewezen.