LBIO geeft voldoende kansen om alimentatie alsnog te betalen

Brief

Een man betaalt alimentatie aan zijn ex-partner. Zij laat het LBIO weten dat de man achterloopt met zijn betalingen. Het LBIO stuurt de man een brief en vraagt hem alsnog te betalen. De man doet dit niet. Vervolgens stuurt het LBIO de man nog een aantal herinneringen. Daarbij geeft het LBIO aan dat als de man niet rechtstreeks aan zijn ex-partner betaalt, het de inning van alimentatie overneemt. Het LBIO zal dan overgaan tot incasso.

De man klaagt erover dat het LBIO met incasso dreigt, terwijl het om maar een paar tientjes achterstand gaat. De Nationale ombudsman bekijkt de zaak en ziet dat het LBIO de man meerdere keren de kans geeft om alsnog te betalen. In de klachtafhandelingsbrief geeft het LBIO nog een extra termijn van tien dagen. Op die manier kan de man alsnog rechtstreeks aan zijn ex-partner betalen en kunnen extra kosten worden voorkomen.

De Nationale ombudsman kan begrijpen dat het LBIO de man erop wijst dat het overgaat tot incasso als de man niet betaalt. Dit is in de wet zo geregeld. Het is immers de taak van het LBIO om ervoor te zorgen dat alimentatie wordt betaald. De klacht van de man hierover vindt de ombudsman niet terecht.