Gemeente publiceert te laat een verleende evenementenvergunning

Brief

In de straat van een man wordt een jaarlijkse wielerronde gehouden. Hiervoor heeft de gemeente een evenementenvergunning afgegeven. Omdat hij in het verleden veel overlast van de geluidsinstallaties in zijn straat heeft gehad, vraagt hij bij de gemeente na wat hierover in de vergunning is geregeld. De gemeente geeft aan dat er alleen bij de start en de finish geluidsinstallaties zijn toegestaan. In de straat van de man zijn geen geluidsinstallaties toegestaan.

De man deelt deze informatie met de organisatie van de wielerronde. Vervolgens wordt hij vlak voor het evenement gebeld door de gemeente. De gemeente geeft aan dat de vergunning wordt gewijzigd. Er wordt alsnog toegestaan dat op het gehele parcours geluidsinstallaties aanwezig zijn. De gemeente publiceert de gewijzigde vergunning drie dagen nadat de wielerronde heeft plaatsgevonden.

De man klaagt bij de Nationale ombudsman dat de gemeente te laat over de gewijzigde vergunning heeft besloten en te laat de vergunning heeft gepubliceerd. Hierdoor was er geen mogelijkheid meer om bezwaar in te dienen of aan de rechter een voorlopige voorziening te verzoeken.

De Nationale ombudsman toetst de klacht aan het vereiste van 'fair play'. Dit houdt in dat de gemeente op tijd besluit een vergunning te verlenen zodat er nog voldoende tijd overblijft om effectief gebruik te maken van mogelijkheden om hiertegen op te komen. Bijvoorbeeld door bezwaar in te dienen.

De Nationale ombudsman stelt vast dat voor omwonenden van het parcours geen mogelijkheid was om een effectieve bezwaarprocedure te doorlopen. Het was bijvoorbeeld niet meer mogelijk om naar aanleiding van eventuele bezwaren met bewoners in gesprek te gaan om te bezien of daar nog aan tegemoet gekomen zou kunnen worden. Ook het vragen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank – om het evenement zo nodig tegen te houden – was geen reële mogelijkheid meer. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente heeft gehandeld in strijd met het vereiste van 'fair play'. De onderzochte gedraging is niet behoorlijk.