Rol Nationale ombudsman in zaak Arbeidsinspectie beperkt

Brief
8 februari 2023

Het bedrijf van een ondernemer wordt gecontroleerd door de Arbeidsinspectie. De ondernemer vindt dat de inspectie daarbij wel heel veel mensen inzet. De controle overvalt hem. Ook vindt hij dat de inspecteurs zich bij de controle niet aan hygiënevoorschriften houden. Daardoor is volgens de ondernemer schade ontstaan.

De ondernemer dient een klacht in bij de Arbeidsinspectie. Ook vraagt hij om een schadevergoeding. De Arbeidsinspectie vindt de klacht onterecht. Volgens de Arbeidsinspectie hebben de inspecteurs zich bij de controle aan de voorschriften gehouden. De Arbeidsinspectie ziet daarom ook geen reden voor een schadevergoeding.

De rol van de Nationale ombudsman bij de beoordeling van klachten over de Arbeidsinspectie is beperkt. De ombudsman kan niet beoordelen hoe de controle precies is gegaan. Als de ondernemer het niet eens was met de uitkomst van de controle kon hij daartegen bezwaar maken. Tegen de afwijzing van schadevergoeding kon hij in beroep bij de rechter. De Nationale ombudsman geeft hierover geen oordeel.