Gemeente behandelt klacht van ouders over hulp dochter zorgvuldig

Brief

Ouders dienen een klacht in bij de gemeente omdat zij niet tevreden zijn over de hulp en ondersteuning van de gemeente aan hun dochter. De dochter was op het moment dat de hulp werd aangevraagd 16 jaar, maar is inmiddels 18 jaar. Ze vinden dat hun klacht niet zorgvuldig is behandeld. De gemeente laat weten dat zij bereid zijn om een bemiddelingsgesprek te voeren met ouders onder begeleiding van medewerkers van de ombudsman. Omdat ouders liever hebben dat hun klacht wordt onderzocht, zien zij af van een bemiddelingsgesprek.

De ombudsman vindt de klacht van ouders gedeeltelijk ongegrond. Hij vindt dat de gemeente hun klacht op zich zorgvuldig heeft behandeld. De gemeente heeft een aantal klachtonderdelen gegrond bevonden. Zo erkent de gemeente dat de hulpverlening te laat is opgestart. De gemeente heeft ook aangegeven wat zij kan leren van de klacht. Dat vind de ombudsman positief. Hij kan ook volgen dat de gemeente een aantal klachten ongegrond heeft bevonden. Wel vindt de ombudsman dat de gemeente de ouders tijdens het proces van hulpverlening, beter had kunnen informeren over wat zij wel en niet kunnen verwachten van de gemeente. De ombudsman vindt het belangrijk dat ouders worden geïnformeerd over de rechten van jongeren. En welke informatie de gemeente en hulpverleners met ouders mogen en kunnen delen. Daarbij speelt een rol dat de dochter 16 jaar was toen ouders voor haar om hulp vroeg. De gemeente heeft de rechten van de dochter gerespecteerd en haar mening was belangrijk bij de afwegingen en keuzes die zijn gemaakt.

De ombudsman start in 2023 een onderzoek uit eigen beweging naar mogelijkheden voor participatie en invloed in de jeugdzorg. Wij willen de klacht van ouders graag gebruiken als signaal voor dit onderzoek. Omdat het volgens ons een voorbeeld is van een situatie waarin ouders heeft ervaren onvoldoende mogelijkheden voor inspraak te hebben gehad.