Gemeente heeft voldoende gelegenheid voor inspraak geboden

Brief
12 december 2022

Een man woont in een straat waarvoor de gemeente een herinrichtingsplan heeft gemaakt. Daarmee wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren.

De man klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat de gemeente meer kan doen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Hierover heeft hij meerdere e-mails en brieven naar de gemeente gestuurd. Hierop heeft de gemeente niet altijd gereageerd. De man vindt dat met zijn inspraak niet genoeg rekening is gehouden. Hierover dient hij een klacht in bij de gemeente.

Volgens de gemeente gaat de klacht over een jarenlang proces waarin de man veel brieven en e-mails naar de gemeente heeft gestuurd. De gemeente licht toe dat niet op elke brief of e-mail is gereageerd. Omdat het in dit geval gaat over veel brieven en e-mails over hetzelfde onderwerp is ervoor gekozen om meerdere vragen tegelijkertijd te beantwoorden. Het kan zijn dat nog niet op alle vragen een antwoord is gegeven. De gemeente zegt hierover dat dit slordig en niet professioneel is geweest. Het standpunt van de man is volgens de gemeente echter wel meegenomen in de belangenafweging.

De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de klacht zorgvuldig heeft behandeld. Omdat de e-mails en brieven over hetzelfde onderwerp gaan heeft de gemeente kunnen volstaan met het beantwoorden van meerdere vragen in een keer. Dat niet op iedere brief is gereageerd maakt dus niet dat de mening van de man onvoldoende is meegenomen in de belangenafweging.