Wees duidelijk voor burgers

Op deze pagina

  Column
  Vrouw op straat met auto's

  Priya (niet de echte naam) wil graag dat de gemeente een verkeersbord plaatst in haar buurt. Ze ziet geregeld gevaarlijke toestanden, die volgens haar makkelijk te voorkomen zijn. Zet er een bord neer en de buurt wordt veiliger. Simpel, zo lijkt het. Maar dat loopt even anders.

  Volgens Priya rijden de auto's te hard. Ze stelt voor om een bord met de tekst 'voetgangersgebied' te plaatsen. De gemeente laat weten dat zij andere bewoners gaat vragen hoe zij erover denken.

  Niet eens met voorstel

  Na ruim anderhalf jaar krijgt Priya bericht. De gemeente zegt dat ze een eind wil maken aan de situatie. Ze kiest voor het plaatsen van een bord 'voetpad' met daaronder 'bestemmingsverkeer wordt toegestaan'. Dat is iets anders dan een voetgangersgebied!

  Priya geeft aan dat ze het niet eens is met het voorstel. Dit bord neemt het gevaar voor de buurt niet weg. En het duurt allemaal veel te lang. Bovendien: dit past niet bij andere uitspraken en toezeggingen die de gemeente heeft gedaan. Eerder hebben ze gesproken over twee mogelijkheden om de situatie te veranderen: een woonerf of een voetgangersgebied. Nu komt de gemeente opeens met een derde plan.

  Niet aan afspraken gehouden

  Priya vraagt de Nationale ombudsman om hulp. Onze medewerker Ingrid onderzoekt de zaak. De gemeente erkent dat deze zaak te lang heeft geduurd. Ze geeft ook toe dat ze heeft gekozen voor een ander plan. Een plan dat nog niet eerder is besproken met Priya. Maar het sluit wel aan bij de wens van de meerderheid van de buurtbewoners.

  Onze conclusie is dat de gemeente niet goed genoeg heeft aangegeven waarom ze deze keuze heeft gemaakt. Het handelen van de medewerkers van de gemeente is onvoorspelbaar geweest. Ook hebben ze zich niet aan gemaakte afspraken gehouden. Daardoor wist Priya niet waar ze aan toe was.

  Burgers serieus nemen

  Dat kan beter. Ik vind het belangrijk dat de gemeente goed de regie voert in dit soort zaken, waarin bewoners verschillende ideeën en belangen hebben. Dat ze helder is over hoe alles verloopt en wat dit betekent voor de bewoners.

  Ik vraag de gemeente om te onderzoeken wat er in deze zaak is misgelopen. En hier lessen uit te trekken. Burgers moeten voelen dat ze serieus worden genomen en dat ze niet in de steek worden gelaten. Overheden moeten hun handelen en hun besluiten aan burgers uitleggen op een eerlijke, begripvolle en simpele manier. De gemeente heeft inmiddels laten weten mijn aanbeveling over te nemen. Dat vind ik positief.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit de column.

  Deze column is verschenen in De Telegraaf van 6 februari 2021.