Ondanks ontbreken wederhoor verklaart gemeente klacht terecht ongegrond

Brief

Een man heeft via via gehoord dat de burgemeester van zijn gemeente ongepaste opmerkingen zou hebben gemaakt over zijn bedrijf. Hij dient een klacht in. De ambtenaar van wie hij de opmerking vernomen heeft, voert hij op als getuige. Hij verzoekt aanwezig te mogen zijn bij het horen van deze ambtenaar.

De klachtencommissie van de gemeente hoort achtereenvolgens de ambtenaar, de man en de burgemeester. Even later ontvangt hij een klachtafhandelingsbrief. De gemeente verklaart de klacht ongegrond en volgt daarbij het advies van de klachtencommissie. De gemeente vindt dat de man niet aannemelijk heeft gemaakt dat de burgemeester de uitspraak heeft gedaan. Zowel de ambtenaar als de burgemeester ontkennen. Zelfs al zou de ambtenaar het verhaal beamen, dan nog zou dat niet per se betekenen dat de burgemeester de uitspraak zou hebben gedaan. De ambtenaar zou er namelijk niet zelf bij zijn geweest.

In de brief leest de man ook dat zijn verzoek om aanwezig te zijn bij het verhoor van de ambtenaar is afgewezen. De man is het hier niet mee eens en dient een klacht in de Nationale ombudsman. Hij wil dat de ambtenaar nog een keer gehoord wordt. En dat hij nu aanwezig mag zijn.

De Nationale ombudsman oordeelt dat dat niet nodig is. Horen in elkaars aanwezigheid kan soms een toegevoegde waarde hebben. Maar het is niet verplicht. Wel is in het kader van hoor en wederhoor verplicht dat partijen op elkaars standpunten kunnen reageren, voordat een oordeel wordt uitgesproken. In deze zaak heeft de man niet kunnen reageren op de ontkennende verklaring van de ambtenaar. Daarom heeft de klachtencommissie niet voldaan aan het beginsel van hoor en wederhoor.

Desondanks heeft de gemeente het advies van de klachtencommissie inhoudelijk kunnen volgen. De ombudsman maakt op dat, gezien het feitencomplex, de gemeente terecht heeft besloten dat de man niet aannemelijk heeft gemaakt dat de burgmeester de uitspraak heeft gedaan. Daarbij merkt de ombudsman op dat de man niet heeft duidelijk kunnen maken welke argumenten hij zou willen gebruiken als het zou zijn gekomen tot een extra hoorzitting.