Defensie maakt stappen voorwaarts met re-integratie

Brief
15 december 2022

Eind 2018 heeft de Veteranenombudsman zijn onderzoek naar re-integratie van (gewonde) veteranen, militairen en defensiemedewerkers afgerond. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek was dat een aantal procedures tijdens de verzuimperiode voor verbetering vatbaar was.

De ombudsman heeft onlangs een terugblik onderzoek uitgevoerd en met instemming kennisgenomen dat de eerdere aanbevelingen uit het vorige onderzoek naar re-integratie bij Defensie in ruime zin zijn opgevolgd. Op het gebied van informatievoorziening, kennis en registratie is een duidelijke verbetering te zien.

De ombudsman blijft wel kritisch over de afstemming tussen Defensie en het UWV. De ombudsman beveelt het UWV en Defensie aan om niet alleen periodieke overlegmomenten op dossierniveau maar ook structurele overlegmomenten op beleidsniveau in te stellen. Het UWV dient brieven begrijpelijker op te stellen, bezien vanuit het perspectief van de zieke defensiemedewerker.