Vooruitgang informatievoorziening, kennis en registratie

Defensie laat verbeteringen zien bij re-integratie veteranen, militairen en defensiemedewerkers

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Man ligt in ziekenhuisbed. Hij heeft een baard en draagt een licht gekleurd shirt. Naast het bed staan bloemen.

  Eind 2018 publiceerde de Veteranenombudsman een onderzoek naar de re-integratie van (gewonde) veteranen, militairen en defensiemedewerkers. Toen bleek dat gebrek aan kennis, late overdracht en onzorgvuldige registratie de grootste knelpunten waren. Zieke militairen en veteranen hadden vaak het gevoel aan hun lot overgelaten te worden.

  De ombudsman is blijven volgen wat er gebeurde met zijn aanbevelingen. Na een vervolgonderzoek concludeert hij nu dat deze in ruime zin zijn opgevolgd. Als het gaat om de informatievoorziening, het hebben van de juiste kennis en de manier van registratie zijn duidelijke verbeteringen te zien.

  Defensie zet een stap in de goede richting met de in 2018 in gebruik genomen re-integratietool. Ook zet Defensie in op kennisoverdracht aan leidinggevenden. De aanmeldingen bij het Dienstencentrum Re-integratie (DCR) van Defensie vinden in een eerder stadium plaats dan voorgaande jaren. En het percentage langdurig zieken, dat naar deze dienst wordt doorverwezen, is hoger is dan voorheen.

  Nieuwe aanbeveling

  Desalniettemin blijft de ombudsman kritisch over de afstemming tussen Defensie en het UWV. Hij beveelt hen in dit nieuwe onderzoek dan ook aan om voortaan niet alleen met elkaar te spreken op dossierniveau, maar elkaar ook structureel te spreken over beleid. Zodat problemen in de uitvoering sneller worden gezien en opgepakt. Ook moet het UWV brieven meer begrijpelijk opstellen en vanuit het perspectief van de zieke defensiemedewerker.

   

  Bijlagen

  Rapportbrief terugblik re-integratieonderzoek 2018 (pdf, 131.76 kB)