UWV trekt ontvangen vergoedingen terecht af van werkloosheidsuitkering

Brief

Een man heeft een werkloosheidsuitkering (WW) en gaat stage lopen bij een gemeente. Dan blijkt dat het UWV zijn stagevergoeding en reiskosten aftrekt van zijn WW-uitkering. Hij klaagt hierover bij het UWV. Die zegt dat ze wettelijk verplicht zijn om deze vergoedingen in te houden op zijn WW-uitkering. Hij had bezwaar kunnen maken tegen deze beslissing.

Hij is het er niet mee eens en klaagt daarna bij de Nationale ombudsman. De ombudsman onderzoekt de klacht en heeft eerst het UWV gevraagd om te bekijken of deze klacht misschien met een interventie kan worden opgelost. In dit geval via maatwerk. Maar deze klacht blijkt daar niet voor geschikt, omdat het hier gaat om de wettelijke regels die het UWV moet uitvoeren.

De Nationale ombudsman geeft de man geen gelijk. Het UWV heeft de man enkele malen telefonisch en via e-mailberichten voldoende duidelijk gemaakt dat deze vergoedingen op zijn WW moeten worden gekort. Ook had hij bezwaar kunnen maken toen bleek dat deze vergoedingen van zijn WW werden afgetrokken. Dit heeft hij niet gedaan.