Klacht bij SVB leidt niet tot een hoger AOW-pensioen

Brief

Toen meneer de pensioenleeftijd bereikte, ontving hij eerst van de SVB geld (een AOW-pensioen) voor een alleenstaande. Dit veranderde toen meneer de SVB liet weten dat hij getrouwd was. Volgens de SVB had hij hierdoor recht op een lager AOW-pensioen voor gehuwden. Voor meneer betekende dit dat hij te veel AOW had ontvangen en dit terug moest betalen. Omdat meneer het hier niet mee eens was, ging hij in bezwaar. Nadat de SVB zijn bezwaren had afgewezen, ging meneer niet in beroep. Wel sprak hij met de SVB een betalingsregeling af.

Meneer blijft het oneens met de verlaging van zijn AOW-pensioen. Daarom stuurt hij hierover meerdere klachten naar de SVB. Hij vindt dat hij wel recht heeft op een alleenstaanden-AOW; hij woont namelijk gedwongen gescheiden van zijn vrouw omdat zij nog in het buitenland woont. De SVB laat meneer weten dat zijn klachten niet als resultaat zullen hebben dat zij een nieuw besluit nemen over de hoogte van het AOW-pensioen. Omdat meneer zich niet kan neerleggen bij dit antwoord, neemt hij contact op met de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman onderzoekt de klacht en ziet geen reden voor onderzoek naar de klacht van meneer. Het is namelijk niet aan de ombudsman om naar het juridische besluit over de hoogte van het AOW-pensioen te kijken. Daarnaast heeft de SVB voldoende uitleg gegeven over de reden waarom meneer geen recht heeft op een alleenstaanden-AOW.