Ombudsman kan schulden bij Belastingdienst niet oplossen, maar meneer wel op weg helpen

Brief
20 augustus 2021

Een meneer klaagt bij de Nationale ombudsman. Meneer heeft belasting- en toeslagenschulden bij de Belastingdienst. Hij vraagt de Nationale ombudsman om hem te helpen zijn schulden op te lossen. De Nationale ombudsman kan de schulden van meneer niet oplossen, maar heeft meneer wel meer informatie gegeven over de klachten en vragen die hij had.

De Nationale ombudsman heeft meneer uitgelegd dat de Belastingdienst voor de berekening van het bedrag dat hij per jaar kan missen (betalingscapaciteit) rekening houdt met de minimale kosten die mensen nodig hebben om van te kunnen leven (normbedragen). Het gaat daarbij niet om de precieze kosten die iemand maakt. Meneer vindt dit oneerlijk en hoewel de Nationale ombudsman hiervoor begrip heeft, kan hij dit niet veranderen.

Daarnaast vindt meneer het oneerlijk dat hij alle schulden moet betalen terwijl zijn ex-partner hier ook een aandeel in heeft. De Nationale ombudsman kan hier geen oordeel over geven. Dit speelt tussen zijn ex-partner en hem. Misschien kan hij zijn advocaat of een medewerker van het Juridisch Loket om hulp vragen.

In de brief van de Belastingdienst stond dat als meneer voor één van de schulden ging betalen aan de Belastingdienst, hij minder hoefde te betalen voor de andere schuld. Meneer vertelde ons dat hij elke maand een bedrag betaalde om zijn belasting- en toeslagenschuld af te betalen (betalingsregeling). De Nationale ombudsman vroeg de Belastingdienst om uitleg te geven over deze betalingsregeling(en).

De Belastingdienst vertelt dat de tekst in de brief niet klopte. Het is niet zo dat als meneer op de ene schuld zijn betalingsregeling nakomt, dit betekent dat de betalingsregeling voor de andere schuld lager wordt. Er is namelijk bij het berekenen van de betalingscapaciteit al rekening gehouden met beide schulden. Dit betekent dus dat hij allebei de betalingsregelingen moet nakomen.

Het is vervelend dat de Belastingdienst verkeerde informatie in de brief heeft gezet. De Nationale ombudsman vindt dat dit beter had gemoeten. Wel heeft de Belastingdienst de looptijd van de betalingsregeling van de belastingschuld verlengd, om meneer tegemoet te komen. Ondanks dat de Nationale ombudsman meneer niet kan helpen bij het oplossen van zijn schulden, heeft meneer hopelijk wel meer duidelijkheid over de situatie en waar hij terecht kan met zijn vragen.