Toegang tot voorzieningen 2022

Voor veel burgers zijn de regels en de toegang tot voorzieningen van de overheid ingewikkeld en/of niet bekend. Hierdoor maken burgers geen gebruik van voorzieningen waar zij wel recht op hebben. De vraag is of de overheidsinstanties voldoende doen om ervoor te zorgen dat met name burgers in een kwetsbare positie de beschikbare voorzieningen kennen en kunnen benutten.

De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar niet-gebruik van inkomensvoorzieningen door ouderen in een financieel kwetsbare positie. Hij heeft ingezoomd op de voorzieningen voor ouderen zoals de aanvullende inkomensvoorziening ouderen. Het onderzoek is ondertussen afgerond en geeft goede voorbeelden en verbeterpunten, bijvoorbeeld rond informatieverstrekking en samenwerking door meerdere betrokken partijen. 

Lees meer over onze meerjarenprogramma's.