Nationale ombudsman: zorg voor nabestaanden steeds beter geregeld

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Twee vrouwen in gesprek

  De Nationale ombudsman onderzocht de afgelopen periode hoe de nazorg van het Openbaar Ministerie (OM) werd ervaren door nabestaanden van slachtoffers van een misdrijf, ongeluk of zelfmoord. De ombudsman vond dat de zorg voor nabestaanden en communicatie beter kon. Daarom riep hij medio vorig jaar de ministers van Justitie en Veiligheid en Rechtsbescherming op om hiervoor aandacht te vragen bij het OM. Bij een Rondetafelgesprek met alle partijen bleek dat er grote stappen zijn gezet door OM en politie. Daarop besloot de ombudsman het onderzoek te sluiten.

  Oproep tot verbetering

  Over de zorg voor nabestaanden door de politie bracht de ombudsman begin 2020 een rapport uit. Nabestaanden klaagden over de manier waarop een familieagent hen had ondersteund. In het rapport riep de ombudsman onder meer op om de rol van de familieagent aan te scherpen.

  Het is tenslotte belangrijk om te zorgen voor passende informatieverstrekking: persoonlijk, volledig, tijdig en toegankelijk. Daarnaast is een duidelijke rol- en taakverdeling van alle betrokken partijen noodzakelijk voor de zorg aan nabestaanden.

  Serieuze stappen gezet

  De ombudsman nodigde in april van dit jaar de ministeries, het OM en de politie uit om met hem in gesprek te gaan over de omgang met nabestaanden. In dit gesprek bleek dat OM en politie zijn oproepen van 2020 serieus hebben genomen. Zo hebben OM en politie stappen gezet om de zorg aan slachtoffers en nabestaanden te verbeteren. Zo is de positie en taak van de familieagent opgenomen in het bestaande protocol Maatwerk. Het protocol biedt duidelijkheid over de rolverdeling tussen de instanties en professionals voor slachtoffers. Familieagenten krijgen een speciale opleiding waarin aandacht is voor specifieke vaardigheden om nazorg te verlenen. Het OM heeft een handreiking gemaakt voor het voeren van een slachtoffergesprek, met hierin tips, onder meer over rouwverwerking, trauma’s en zelfzorg. Ook sluiten OM en politie aan bij initiatieven van Slachtofferhulp Nederland om aan de hand van bestaande situaties het Protocol Maatwerk na te lopen op knelpunten.

  Ten slotte

  De ombudsman heeft per brief het ministerie, het OM en de politie laten weten dat hij op grond van de positieve ontwikkelingen het onderzoek sluit.

  Bijlagen

  Brief aan minister J&V en Rechtsbescherming over zorg aan nabestaanden (pdf, 115.77 kB)