Dé community van, voor en door professionals en de Nationale ombudsman

Haak aan bij de Raadbaak!

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Vrouw bekijk de website van de Raadbaak op haar laptop. Ze zit aan tafel

  De overheid wordt steeds complexer. Veel mensen komen in de knel. Intermediairs, zoals huisartsen, sociaal raadslieden en medewerkers van Het Juridisch Loket, helpen deze burgers op weg en staan ze bij. Op verzoek van de intermediairs ontwikkelde de Nationale ombudsman daarom een online community. Op deze Raadbaak kunnen zij kennis delen, praktische vragen beantwoorden en knelpunten signaleren. Kortom: kennis delen en vermenigvuldigen.

  Mark Beelo van Het Juridisch Loket was één van de eerste gebruikers van de Raadbaak, die na een grondige voorbereiding op 8 maart 2021 is gelanceerd. “De Raadbaak is echt een geweldig initiatief. In mijn werk bij Het Juridisch Loket merk ik dat steeds meer mensen multi-problematiek hebben, dat er steeds meer disciplines bij komen kijken om hen te kunnen helpen. Ik heb niet altijd antwoord op alle vragen. Dan is het handig dat je via de Raadbaak snel kan schakelen met professionals van andere organisaties die een andere deskundigheid hebben. Dat voorkomt dat ik mensen steeds weer moet doorverwijzen.”

  Effectief

  Ook André van Mierlo, sociaal raadsman van de Brabantse welzijnsorganisatie Ons Welzijn, maakt vanaf het begin gebruik van het platform. Hij ziet dat de Raadbaak nog volop in ontwikkeling is: “Inhoudelijk moet de community natuurlijk goed gestroomlijnd worden. Als je een vraag stelt, dan moet die direct bij de juiste groep professionals terechtkomen. Op die manier kan het platform een heel effectief middel zijn om kennis te delen waardoor we burgers sneller kunnen helpen.”

  Signaalfunctie

  Daarnaast stelt hij vast dat de Raadbaak niet alleen nuttig is voor professionals in het land, maar ook een belangrijke signaalfunctie kan krijgen voor de Nationale ombudsman. “Naarmate de Raadbaak groter wordt, krijgt de ombudsman via de vragen en discussies op de community een goed beeld van welke problemen er op welke plek spelen. Is het lokaal, regionaal of landelijk? Dat is voor de ombudsman van belang om te weten.”

  Klachten voorkomen

  De Nationale ombudsman heeft een faciliterende, organiserende en verbindende rol in de community. Frans Weerkamp is namens de ombudsman projectleider van de Raadbaak: “Kerntaak van de ombudsman is dat we de burger bijstaan wanneer die bij ons aanklopt met een klacht over een overheidsinstantie. Maar het liefst willen we natuurlijk voorkomen dat het probleem van een burger met die overheid, een klacht wordt. Via de Raadbaak kunnen professionals de vragen van burgers sneller beantwoorden en daarmee voorkomen dat problemen escaleren en de Nationale ombudsman ingeschakeld moet worden.”

  Zowel Beelo als Van Mierlo zijn uiteindelijk voor een verbreding van het platform. “Het zou mooi zijn als we via de Raadbaak ook korte lijntjes zouden hebben met landelijke organisaties als de Belastingdienst, UWV of DUO. Dat zijn bestuursorganen waar wij toch vaak tegen een bureaucratische muur aanlopen.”

  Doe mee!

  Het is belangrijk dat de Raadbaak dit jaar verder doorgroeit. Hoe meer deelnemers, hoe effectiever het platform zal zijn. Mark Beelo: “Waar kun je nu een vraag voorleggen waarop je vanuit zoveel kanten antwoord kunt krijgen? Die mogelijkheid is er gewoon niet. In die zin kan de Raadbaak een uniek platform worden. Dat is toch super?”

  Dus ben jij een professional die graag kennis deelt en anderen helpt, haak dan aan bij dé community van, voor en door professionals en de Nationale ombudsman: www.raadbaak.nl. Samen staan we sterk en helpen we burgers in de knel!

   

  Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vertelt in deze video over de Raadbaak.

  Dit artikel is op 11 mei 2021 verschenen in het digitaal jaarmagazine van de Nationale ombudsman. Hier kunt u het gehele magazine lezen.