In gesprek met Frans Weerkamp (Nationale ombudsman)

Wat hebben intermediairs aan het platform Raadbaak?

Op deze pagina

  Interview
  Man in gang: projectleider Raadbaak Frans Weerkamp van de Nationale ombudsman

  De Raadbaak draait nu bijna een jaar. Tijd om een eerste balans op te maken van deze community voor maatschappelijke professionals. Projectleider Frans Weerkamp over het nut voor intermediairs en over mooie voorbeelden van onderwerpen die op het platform aan de orde zijn geweest. En over de laatste vernieuwing: intermediairs kunnen casussen delen.

  Inmiddels bestaat de community uit meer dan driehonderd leden, die over allerlei zaken praten die zij tegenkomen bij burgers, van laaggeletterdheid tot schulden en van ontslag tot gezondheidsklachten. Frans: "We hebben onder anderen schuldhulpverleners, mantelzorgmakelaars, mediators en medewerkers van het Juridisch Loket erbij, maar ook professionals bij de overheid die burgers bijstaan."

  Met elkaar in gesprek

  Frans Weerkamp was er vanaf het allereerste begin bij: in 2019 ontstond bij een zogeheten hackathon met intermediairs het idee om een community te beginnen waar ze onderling kennis kunnen delen, vragen kunnen stellen en discussies konden voeren over hun vak. "Ombudsman Reinier van Zutphen zei ter plekke toe met zo'n platform aan de slag te willen gaan", zegt Frans, die zich opwierp als projectleider. "Wij wilden als ombudsman graag de rol van initiatiefnemer, facilitator en moderator op ons nemen. Onder het motto: 'Door elkaar als professionals te helpen, helpen we de burgers'."

  Inmiddels bestaat de Raadbaak bijna één jaar. "Het kost tijd om een community op te bouwen, maar het is mooi om te zien dat steeds meer intermediairs zich aansluiten en met elkaar in gesprek gaan."

  Webinars

  De Raadbaak is een mooi laagdrempelig middel om als intermediairs onderling met elkaar in contact te komen en kennis en praktijkervaringen uit te wisselen. "Stel je bent huisarts en je cliënt heeft een vraag over huisvesting, dan is het fijn om te weten of iemand anders hem of haar verder kan helpen. Of je bent gezinscoach en je weet niet waar je het beste terechtkunt om de schulden van het gezin verder op te pakken", licht Frans toe.  "En voor de ombudsman is het een goed middel om signalen op te vangen en van intermediairs te leren. Via dit platform kunnen we elkaar snel vinden."

  De Raadbaak organiseert geregeld webinars, bijvoorbeeld over het onderwerp 'hoe kom ik in contact met moeilijk te bereiken doelgroepen'. Daar lopen veel maatschappelijke professionals zoals intermediairs, hulpverleners en raadgevers tegenaan. Het ging daar over drempels die contact en hulpverlening in de weg staan en over welke oplossingen er al zijn.

  Frans: "Op 24 november was het thema 'Systemen doorbreken'. Dit webinar draaide om de vraag of je je dienstverlening niet optimaal kunt leveren omdat jij of je cliënt vastloopt in wetten, regels en procedures? En om manieren om die wereld van systemen te doorbreken."

  Praktijkervaringen

  Op het platform zijn al mooie dingen gebeurd. Frans: "Er was bijvoorbeeld een vraag van een Raadbaak-lid over ons rapport 'Vrouwen uit de knel', om vrouwen die uit de vrouwenopvang komen beter te helpen om vrouwen die uit de vrouwenopvang komen beter te helpen. Deze vraag is meer dan 250 keer bekeken. Er zijn ook leden die praktijkervaringen met elkaar delen. In deze post vroegen we aan leden over welke onderwerpen zij met elkaar in gesprek willen. Een van de leden gaf hierbij aan dat door het wegbezuinigen van welzijnswerkers het lastiger wordt om in contact te komen met bepaalde doelgroepen. Een aantal deelnemers haakte hier op in. De post is meer dan 340 keer bekeken en er kwamen goeie reacties op."

  Casussen delen

  En de Raadbaak ontwikkelt door. Frans: "De laatste nieuwe mogelijkheid is het delen van casussen. Leden kunnen een best practice posten, met daarin een korte probleemanalyse en een omschrijving van hoe het probleem is aangepakt. Met als doel dat collega's hiervan kunnen leren. Zo vind je er een case van de Zorgverzekeringslijn met de pakkende titel: 'Geen adres, Karel? Dan geen zorgverzekering!'."

  Ook lid worden van de Raadbaak?

  Meer informatie over de Raadbaak vindt u hier.

  Meld u hier aan als u deel wilt uitmaken van de community.