5 vragen aan Jan Wezendonk, directeur van Nationaal Fonds Kinderhulp

‘Dankzij een Zomerpretpakket hebben kinderen uit armere gezinnen óók wat leuks te vertellen na de vakantie’

Op deze pagina

  Interview
  Klein meisje (zwarte krullen en geel shirt) zit op de wip in de speeltuin en kijkt blij

  Het is weer zomervakantie: zes weken vrij en alle tijd voor leuke dingen. Een weekje naar de camping, spelen in het zwembad of een dagje dierentuin. Helaas is dit niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Meer dan 300.000 kinderen in dit land groeien op in een gezin met financiële beperkingen. Dat is één op de 12 kinderen! Nationaal Fonds Kinderhulp zet zich in voor deze kinderen. Hoe ziet die hulp er precies uit? En hoe wordt bepaald waar kinderen behoefte aan hebben? We vroegen het Jan Wezendonk, directeur van Kinderhulp.

  1. Wat doet Kinderhulp precies? 

  “Kinderhulp zet zich in voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die door armoede buiten de boot vallen. We maken simpele dingen mogelijk, ook op het gebied van ontspanning. Denk aan een fiets, een weekje kamperen of zwemlessen. We krijgen aanvragen binnen, waar we geld voor beschikbaar stellen. Ook hebben we elk jaar verschillende projecten. Deze zomer geven we bijvoorbeeld Zomerpretpakketten weg. Een tas gevuld met onder meer speelgoed, boeken, een bioscoopkaartje en tickets voor een pretpark. Dit jaar ontvangen duizenden kinderen zo’n pakket. Op deze manier hebben ook zij tijdens het kringgesprek na de vakantie wat te vertellen.”

  2. Wie kan een financiële bijdrage van Kinderhulp aanvragen? 

  “Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dat kunnen alleen mensen die professioneel betrokken zijn bij een gezin, zoals maatschappelijk werkers, wijkteams van de gemeente, jeugdhulp of medewerkers van scholen.

  We controleren geen inkomens van gezinnen

  Zij hebben vaak al kinderen of jongeren onder hun hoede en weten wie onze hulp nodig heeft. Het liefst werken we met maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk. Zo weten we zeker dat het aangevraagde geld echt bij de kinderen terechtkomt.”

  3. Op welke manier kan de hulp aangevraagd worden?

  “Dat kan via onze aanvraagpagina op de website Nationaal Fonds Kinderhulp. Eén contactpersoon van een maatschappelijke instantie kan een organisatie hier aanmelden, als dat eerder nog niet gebeurd is. Wij controleren om welke organisatie het gaat. Ook checken we of het bankrekeningnummer klopt. 

  Voldoet de organisatie aan onze voorwaarden? Dan ontvangt de contactpersoon inloggegevens van het portal voor het daadwerkelijk doen van aanvragen. De meeste aanvragen zijn geld voor een fiets of kledingstuk, of een bijdrage aan een vakantie of medische behandeling. Dat kan voor één kind zijn, maar ook voor twintig kinderen tegelijk. Dat laatste is bijvoorbeeld een aanvraag van een jeugdzorgorganisatie die per kind weinig geld te besteden heeft, maar wel een weekje wil kamperen. Bij elke aanvraag vragen we om een motivatie van de organisatie: waarom is bijvoorbeeld juist een fiets hard nodig voor het kind in kwestie?

  Af en toe doen we een steekproef en vragen we om een bon van een aankoop

  Daarnaast geeft de contactpersoon aan hoeveel het kost om iets aan te schaffen of om iets te doen. We controleren geen inkomens van gezinnen. Een inkomen zegt namelijk niet alles. Soms heeft een gezin wel een redelijk salaris, maar ook schulden. Binnen drie weken sturen we de beslissing op. In ongeveer 80% van de gevallen kunnen de kinderen geholpen worden. Vraagt een organisatie een bijdrage voor een tweedehands fiets aan, dan moet wel gezorgd worden dat de fiets er ook echt komt. Regelmatig doen we een steekproef en vragen we om een bon van een aankoop.

  Foto van Jan Wezendonk, directeur van Nationaal Fonds Kinderhulp
  Foto van Jan Wezendonk, directeur van Nationaal Fonds Kinderhulp

  Wil je als ouder zelf een aanvraag doen? Dan kun je dus contact opnemen met één van de maatschappelijke organisaties in je woonplaats. Of je doet een aanvraag bij de overkoepelende stichting waar wij bij horen: Samen voor Alle Kinderen (Sam&). Van daaruit worden ouders doorverwezen naar een andere stichting: Leergeld Nederland. Deze stichting neemt contact op met ouders zelf.”

  4. Hoe weten jullie waar kinderen behoefte aan hebben?

  “Wij doen zelf extern onderzoek en zetten regelmatig enquêtes uit bij de 1800 maatschappelijke organisaties met wie we samenwerken. Zij staan dichtbij de gezinnen en weten het beste waar vraag naar is. Zo hebben we eens gepeild of kinderen behoefte hebben aan kleding. We zagen een mooie ‘Back to School’-actie voor ons: in samenwerking met een winkel kunnen we kledingbonnen aanbieden. Zodat kinderen er goed gekleed bijlopen, als ze na de vakantie weer naar school moeten. De belangstelling was, zoals verwacht, enorm.”

  5. Hoe komt Kinderhulp aan de fondsen voor de financiering van de activiteiten? 

  “We hebben een aantal fondsenwervers in dienst, die actief op zoek gaan naar partners en donateurs. Zo steunt de VriendenLoterij ons. Daarnaast sponsoren veel bedrijven Kinderhulp. Ook gaan duizenden collectanten ieder jaar langs de deuren om geld in te zamelen. We hebben individuele donateurs die ons helpen, zowel incidenteel als structureel. Sinds een jaar of twee ondersteunt ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ons. Omdat wij al sinds 1959 bestaan, weten de meeste gemeentes, bedrijven en particulieren ons wel te vinden. Een goede zaak, want hoe meer steun wij ontvangen, hoe meer kinderen we kunnen helpen.”

  Kinderhulp is onderdeel van Samen voor Alle Kinderen (Sam&). Dat is een samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp.

  Waarom brengt de Nationale ombudsman dit? 

  Veel mensen die zich tot de Nationale ombudsman wenden, hebben financiële problemen. Zonder hulp van de overheid zien zij vaak geen weg uit hun uitzichtloze financiële situatie. Stichtingen als Nationaal Fonds Kinderhulp zetten zich in voor de kinderen van deze mensen. Bijvoorbeeld door een financiële bijdrage te doen voor een dagje uit, fiets, opleiding of een Sinterklaascadeau. Want ondersteuning van mensen met weinig inkomen en/of schulden gaat vaak verder dan alleen geld. 

  Kent u een kind dat financiële ondersteuning kan gebruiken? Voordat u contact opneemt met Nationaal Fonds Kinderhulp, kunt u nagaan of de gemeente een financiële voorziening heeft. Heeft u signalen dat een gezin door toedoen van de overheid verder in de financiële problemen komt? Misschien kan de Nationale ombudsman helpen. Dien dan online een klacht in bij de Nationale ombudsman of bel gratis met 0800 - 335 55 55. Wij staan voor u klaar.