Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Op deze pagina

  De Nationale ombudsman behandelt geen klachten over Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

  Meer informatie over hoe we u kunnen helpen

  De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) verrichten onderzoek in het kader van de nationale veiligheid. Zij beschikken daarbij over (bijzondere) bevoegdheden.

  Voor klachten kunt u contact opnemen met de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) www.ctivd.nl/klachtbehandeling

  De Nationale ombudsman behandelt alleen nog klachten over de AIVD die hij vóór 1 mei 2018 heeft ontvangen.

  Of:

  Als u niet zeker weet of uw klacht wel over deze instantie gaat, bel dan gratis met 0800 - 33 55 555.

  De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) verrichten onderzoek in het kader van de nationale veiligheid. Zij beschikken daarbij over (bijzondere) bevoegdheden.

  Voor klachten kunt u contact opnemen met de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) www.ctivd.nl/klachtbehandeling

  De Nationale ombudsman behandelt alleen nog klachten over de AIVD die hij vóór 1 mei 2018 heeft ontvangen.

  Of:

  Als u niet zeker weet of uw klacht wel over deze instantie gaat, bel dan gratis met 0800 - 33 55 555.