Aan het juiste adres?

Wij behandelen alleen klachten over de overheid

De Nationale ombudsman is er voor iedereen die een probleem heeft met de overheid. Denk aan het UWV, de Belastingdienst, de politie, de Sociale Verzekeringsbank, het CJIB en de meeste gemeenten. We behandelen ook klachten over particuliere instellingen die een overheidstaak uitoefenen, zoals het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
We zijn er voor álle soorten problemen met de overheid. Hoe groot of hoe klein dan ook.


Geen overheid?

Gaat uw klacht niet over de overheid? Bekijk hieronder welke organisaties u wel kunnen helpen:

icoon consumentHeeft u een klacht als consument?

Bent u niet tevreden over een product dat u hebt gekocht? Of komt er niet uit met uw energiemaatschappij of telefoonaanbieder? Misschien kunnen deze instellingen u helpen:

 

 • Consuwijzer geeft gratis informatie en advies over uw rechten als consument. Ga voor meer informatie naar http://www.consuwijzer.nll of bel (088) 070 70 70 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur, tarief 088-nummer).
 • De Consumentenbond geeft leden advies en informatie. Ga naar www.consumentenbond.nl of bel (070) 445 4545.
 • De Geschillencommissie behandelt conflicten tussen consumenten en ondernemers en tussen ondernemers. Er zijn 54 commissies voor consumenten en 12 commissies voor zakelijke conflicten. Elke commissie behandelt een specifiek onderwerp, zoals: Energie en Water, Huis en Tuin, (Nieuw-)bouw, Internet, telefonie, kabel en post. Lees meer over het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie op www.degeschillencommissie.nl of bel (070) 310 53 10 (op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur).
 • De Vereniging Eigen Huis komt op voor de belangen van huizenbezitters die lid zijn van de vereniging. Ga voor meer informatie naar www.eigenhuis.nl of bel (033) 450 77 50 (op werkdagen van 08:30 tot 16:30 uur).
 • De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden en helpt huurders met problemen. Ga voor meer informatie naar www.woonbond.nl of bel de Huurderslijn (voor leden) op  (020) 551 77 55.

 

icoon juridisch adviesJuridisch advies

Wilt u weten wat uw rechten zijn in een bepaalde situatie? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan eens contact op met één van de onderstaande organisaties:

 

 • Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies aan iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen. Bekijk op hun website of u daartoe behoort. De informatie op de website van het Juridisch Loket is vanzelfsprekend wel voor iedereen toegankelijk. Het Juridisch Loket heeft 30 vestigingen waar in totaal 250 juristen werken. Er is ook een beperkt inloopspreekuur per vestiging.
 • Sociaal Raadslieden geven gratis informatie en advies over wetten en regelgeving. Ook kunnen ze u helpen bij het indienen van aanvragen en bezwaarschriften en het invullen van ingewikkelde formulieren. Ga voor meer informatie en telefoonnummers naar sociaal raadsliedenwerk
 • Consuwijzer geeft gratis informatie en advies over uw rechten als consument. Ga voor meer informatie naar www.consuwijzer.nl of bel (088) 070 70 70 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur, tarief 088-nummer).
 • Bij het Juridisch Steunpunt kunt u terecht met juridische vragen over uw beperking of chronische ziekte. Het Juridisch Steunpunt is bereikbaar via het Nationale Zorgnummer 0900-2356780 (op werkdagen tijdens kantooruren, 20 cent per gesprek) of stuur een e-mail naar info@juridischsteunpunt.nl.
 • Aan de Notaristelefoon kunt u algemene vragen stellen over erfenissen, testamenten, schenkingen, het kopen van een woning, huwelijkse voorwaarden enzovoort. Kijk op www.notaris.nl of bel 0900 - 346 93 93 (maandag t/m vrijdag tussen 9:00 uur en 14:00 uur, €0,80 cent per minuut).
 • Probleem of conflict? Rechtwijzer adviseert u over welke stappen u kunt zetten om uw juridisch probleem op te lossen. Op www.rechtwijzer.nl krijgt u advies over wat u in uw situatie kunt doen en wie u daarbij kunnen helpen.
 • Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Bel eens met uw verzekeraar om na te gaan of uw vraag binnen uw verzekering valt.
 • Bent u lid van een vakbond? Een conflict met uw werkgever of een probleem met uw uitkeringsinstantie kunt u bespreken met de vakbond.

 

icoon gezondheidszorgBent u ontevreden over de gezondheidszorg?

Komt u er niet uit met uw zorgaanbieder of wilt meer weten over uw rechten als patiënt? Misschien kunnen deze instellingen u helpen:

 

 • Het Adviespunt Zorgbelang kan u helpen met vragen of klachten over de gezondheidszorg. De medewerkers van Zorgbelang kennen uw patiëntenrechten en de zorgsector in iedere regio. Ga naar www.zorgbelang-nederland.nl of bel 0900 - 243 70 70 (op werkdagen van 9:00 tot 14:00 uur).
 • De Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) helpt bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen met vragen. Ga voor meer informatie naar www.loc.nl, bel (030) 284 32 00, of stuur een e-mail naar vraagbaak@loc.nl.
 • Landelijk Meldpunt Zorg: u kunt hier terecht bij vragen en klachten over de gezondheidszorg. Het LMZ lost de klachten niet op maar kan wel meedenken en adviseren. Het LMZ kan ook volgen of de klachtafhandeling volgens de juiste procedure verloopt. Ga naar www.landelijkmeldpuntzorg.nl of bel 088 - 120 50 20 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).
 • Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking. Ga naar www.regelhulp.nl voor meer informatie.
 • Het Tandheelkundig informatiepunt (TIP) geeft voorlichting over tandheelkunde. Denk hierbij aan vragen als: Is voor mij een kroon de beste oplossing? Welke tarieven mag een tandarts in rekening brengen? Of: hoe krijg ik wittere tanden? Bel 0900 - 202 50 12 of kijk op www.allesoverhetgebit.nl
 • Ombudsman en Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ) helpt met het oplossen van problemen tussen u en uw zorgverzekeraar. Ga voor meer informatie naar www.skgz.nl of bel (088) 900 69 00.
 • De Zorgverzekeringslijn is een telefonisch informatie- en adviespunt over de zorgverzekering. Ga voor meer informatie naar www.zorgverzekeringslijn.nl of bel 0800 - 64 64 644 (gratis).
 • Het Nationale Zorgnummer voor vragen en klachten over zorg. Het Nationale Zorgnummer adviseert, informeert en verwijst door als dat nodig is. 0900 – 2356780 (20 cent per gesprek) Meer info vindt u hier.
 • Bij het Juridisch Steunpunt kunt u terecht met juridische vragen over uw beperking of chronische ziekte. Het Juridisch Steunpunt is bereikbaar via het Nationale Zorgnummer 0900-2356780 (20 cent per gesprek) of stuur een e-mail naar info@juridischsteunpunt.nl.

 

icoon geldzakenKlachten over geldzaken

Heeft u een klacht over een bank, (zorg)verzekeraar of pensioenfonds? Neem dan eens contact op met één van de onderstaande instanties. Zij kunnen u misschien op weg helpen:

 

 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) helpt met klachten over financiële producten of diensten. Ga voor meer informatie naar www.kifid.nl of bel (070) 333 89 99.
 • Ombudsman en Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ) helpt met het oplossen van problemen tussen u en uw zorgverzekeraar. Ga voor meer informatie naar www.skgz.nl of bel (088) 900 69 00.
 • De Zorgverzekeringslijn is een telefonisch informatie- en adviespunt over de zorgverzekering. Ga voor meer informatie naar www.zorgverzekeringslijn.nl of bel 0800 - 64 64 644 (gratis).
 • De Ombudsman Pensioenen behandelt klachten en conflicten over hoe een pensioenuitvoerder een reglement uitvoert (bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds, of verzekeraar). Ga voor meer informatie naar www.ombudsmanpensioenen.nl of bel (070) 34 99 620.

 

icoon onderwijsOnderwijs en OV

Heeft u een klacht over een onderwijsinstelling of het openbaar vervoer?

 

 • Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert.
  www.onderwijsgeschillen.nl
 • De Studentenlijn van de Landelijke studenten vakbond (LSVB) geeft gratis juridisch advies aan studenten over bijvoorbeeld het stopzetten van je studentenreisproduct, negatief bindend studieadvies, een huisbaas die teveel huur vraagt of over de invoering van het leenstelsel. Ga voor meer informatie naar www.lsvb.nl of bel (030) 231 30 29.
 • Het OV-loket Ombudsman helpt reizigers met klachten over het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie op www.ovloket.nl of bel (033) 422 04 55 (op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 16:00 uur).

 

Heeft u nog vragen over de Nationale ombudsman of wat hij voor u kan doen?
Bel ons gratis op 0800 - 33 55 555 (op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur).

De Nationale ombudsman kan u niet altijd van dienst zijn, wellicht is er een andere ombudsinstantie die u verder kan helpen.