Kinderombudsman Margrite Kalverboer

Op deze pagina

  Kinderombudsman Margrite KalverboerProf.dr.mr. Margrite Kalverboer is op 20 april 2016 benoemd tot Kinderombudsman, voor de duur van de ambtstermijn van de Nationale ombudsman op wiens verzoek zij is benoemd, vermeerderd met een jaar.

  De Kinderombudsman zorgt dat kinderrechten in Nederland worden nageleefd. Niet alleen door de overheid, maar ook door organisaties in het onderwijs, kinderopvang en zorg. Met voorlichting, onderzoeken en advies, wil de Kinderombudsman de positie van kinderen en jongeren in Nederland verbeteren. De belangen en belevingswereld van kinderen en jongeren nemen hierbij een belangrijke plek in.

  Achtergrond

  Margrite Kalverboer (1960) maakte de studies Nederlands Recht, Orthopedagogiek en de kunstacademie af en promoveerde in de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Voor haar benoeming tot Kinderombudsman was zij universitair hoofddocent en hoogleraar Kind, Pedagogiek en Vreemdelingenrecht aan de Universiteit Groningen. Eerder werkte zij als gedragswetenschapper en hoofd Pedagogisch beleid en Zorg in de justitiële jeugdinrichting Het Poortje te Groningen.

  Andere functies

  • Hoogleraar kind, (ortho)pedagogiek, kinderrechten en vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen (onbezoldigd).

  Meer weten over de Kinderombudsman?

  Op kinderombudsman.nl vindt u meer informatie, nieuws en publicaties