Waterschap motiveert klacht over hoog riet voldoende

Brief

Een man klaagt erover dat het waterschap het riet voor zijn woning onvoldoende kapt. Het hoge riet belemmert zijn uitzicht. Ook hebben verzoeker en zijn partner last van hun gezondheid als gevolg van het snelgroeiende riet en is er sprake van sociale onveiligheid door het riet. Het waterschap heeft de klacht ongegrond verklaard. De man is het hier niet mee eens en heeft de No om een oordeel gevraagd.
De Nationale ombudsman is bij het waterschap nagegaan welke mogelijkheden er zijn binnen de organisatie om extra maatwerk te leveren. Het waterschap heeft laten weten dat het riet voor de woning van verzoeker twee keer per jaar helemaal wordt verwijderd, maar dat, mede gelet op overige belangen, meer maatwerk niet mogelijk is.
De Nationale ombudsman heeft de klacht van verzoeker ongegrond verklaard. Er is getoetst aan de behoorlijke motivering en aan de redelijkheid. Het waterschap heeft bij de beoordeling een zeker mate van beoordelingsvrijheid en heeft ook voldoende gemotiveerd waarom zij deze afweging hebben gemaakt.