Rapportbrief: Belastingdienst wijst terecht verzoek om ambtshalve teruggaaf van overdrachtsbelasting af

Instantie
Onderwerp
Belastingaangifte
Rapportnummer
Rapportbrief
Rapport

De Belastingdienst heeft afwijzend beslist op het door verzoekers ingediende verzoek om ambtshalve vermindering van overdrachtsbelasting. Het gaat om de toepassing van het verlaagd tarief in de overdrachtsbelasting voor verkrijging van woningen in relatie tot oorspronkelijk als woning gebouwde kantoorvilla's. Verzoekers vinden de afwijzende beslissing onterecht. Zij zijn van mening dat de Belastingdienst ten onrechte het verzoek heeft afgewezen op de grond dat het verzoek is gebaseerd op nieuwe jurisprudentie. De Nationale ombudsman is van oordeel dat de Belastingdienst in redelijkheid het standpunt kon innemen dat sprake is van nieuwe jurisprudentie die aan het verlenen van ambtshalve vermindering in de weg staat. Ook volgt de Nationale ombudsman de Belastingdienst in de datum die wordt gehanteerd voor het moment van het ontstaan van de 'nieuwe jurisprudentie'. Daarmee oordeelt de Nationale ombudsman dat het verzoek om ambtshalve vermindering in redelijkheid kon worden afgewezen. (2018.13867)

Instantie: Belastingdienst

Klacht:

ingediende verzoek om ambtshalve teruggaaf van overdrachtsbelasting afgewezen

Oordeel:
Niet gegrond