2021/191 Toegang tot veteranenzorg achter slot en grendel

Rapport

Naar aanleiding van signalen van een geestelijk verzorger in penitentiaire inrichtingen is de Veteranenombudsman een onderzoek gestart: krijgen veteranen in detentie de specifieke veteranenzorg die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben?

De Veteranenwet waarborgt de plicht van de overheid tot bevordering van de erkenning en waardering voor veteranen door de Nederlandse samenleving. Er is een bijzondere zorgplicht voor veteranen die als gevolg van de inzet zorg nodig hebben. Toegang tot specifieke veteranenzorg voor de veteraan tijdens zijn detentie past in die bijzondere zorgplicht. 

De Veteranenombudsman constateert dat de toegang tot deze specifieke veteranenzorg niet altijd bereikbaar is binnen de detentiemuren. Alle partijen zijn zich bewust van de noodzaak om specialistische veteranenzorg beter toegankelijk te maken binnen een PI. Maar alle goede intenties en initiatieven van de partijen ten spijt heeft dit echter nog niet ertoe geleid dat deze zorg daadwerkelijk beschikbaar is voor de veteraan in detentie. De Veteranenombudsman drukt de betrokken partijen op het hart om de samenwerking daarin niet alleen voort te zetten, maar verder uit te breiden en gezamenlijk tot concrete afspraken te komen. Met het vervolgens borgen van die afspraken zal de toegang tot de veteranenzorg binnen de detentiemuren nog beter op gang komen. Daarmee wordt niet alleen een stap gezet in de bijzondere zorgplicht, maar geeft ook blijk van erkenning en waardering voor de veteraan in detentie.

De Veteranenombudsman ziet aanleiding om 3 aanbevelingen te doen:

  1. De Veteranenombudsman beveelt de minister voor Rechtsbescherming aan om regie te nemen in de verdere samenwerking tussen DJI en het Nederlands Veteraneninstituut.
  2. De Veteranenombudsman beveelt de minister voor Rechtsbescherming aan om te bevorderen dat zorginstellingen, aangesloten bij het LZV, opgenomen worden in het zorgaanbod van DJI.
  3. De Veteranenombudsman beveelt de minister voor Rechtsbescherming alsook de minister van Defensie aan om samen met het Nederlands Veteraneninstituut de mogelijkheid (verder) te verkennen tot plaatsing van gedetineerde veteranen in een militaire PI in plaats van een civiele PI.
Publicatienummer
2021/191