Geen wachtgeld, wat nu?

2021/128 WWplus brengt wachtgeldgerechtigde in problemen door te verrekenen zonder vooraankondiging

Instantie
UWV
Rapportnummer
2021/128
Rapport

Een man klaagt erover dat WWplus zonder vooraankondiging een hele maand wachtgeld niet heeft uitbetaald. Daardoor komt hij in de problemen. Hij wil weten waarom WWplus dit zo heeft gedaan maar komt er met WWplus niet uit. Daarom vraagt hij de Nationale ombudsman wat hij ervan vindt.

Uit een controle bleek dat de man neveninkomsten uit eerdere jaren niet aan WWplus had doorgegeven. Volgens WWplus had de man kunnen weten dat na de controle verrekend zou gaan worden en stuurde hem daarom geen vooraankondiging. De man kreeg geen duidelijk antwoord op zijn klacht en vragen over deze aanpak van WWplus. Ook liet WWplus na om hem voor verdere klachtbehandeling te verwijzen naar de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman onderzoekt de zaak. WWplus voert namens Defensie wachtgeldregelingen uit. De behoorlijkheidsvereisten waar de ombudsman aan toetst, gelden ook voor instanties die in opdracht overheidstaken verrichten. WWplus handelde onvoorspelbaar door zonder vooraankondiging meteen te verrekenen. Daardoor werd de man in zijn belangen geraakt zonder dat hij daarover tijdig was geïnformeerd. Verder ging WWplus onvoldoende in op zijn klacht en wees de man ten onrechte niet op de mogelijkheid om zijn klacht voor te leggen aan de ombudsman.

Ook kijkt de ombudsman in deze zaak naar de rol van Defensie. Hij onderstreept dat Defensie ervoor moet zorgen dat de manier waarop haar wettelijke taak door WWplus wordt uitgevoerd, voldoet aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld. Om goed toezicht te kunnen houden, moet Defensie regelmatig informeren naar wat er goed en wat er mogelijk niet goed gaat. Klachten zijn een belangrijke ingang om daar informatie over te krijgen.

Tijdens het onderzoek van de ombudsman werd duidelijk dat WWplus en Defensie een nieuwe werkwijze hebben afgesproken. Na overleg met Defensie stuurt WWplus voor het verrekenen eerst een duidelijke brief aan de betrokkene. Ook gaan Defensie en WWplus in gesprek om de communicatie en klachtbehandeling en het toezicht op de werkzaamheden van WWplus te verbeteren. Dit vindt de Nationale ombudsman een belangrijke stap om tot passend toezicht te komen.