2021/007 CBR-examinator annuleerde rijexamen voor lesauto zonder dakbord te snel

Instantie
CBR
Rapportnummer
2021/007
Rapport

Een rijschoolhouder heeft een klacht ingediend omdat een examinator van het CBR een praktijkexamen annuleerde toen er geen dakbord op de auto aanwezig was. Volgens richtlijnen van het CBR moet naast het wettelijk voorgeschreven L-bord op het dak ook de naam van de rijschool prominent op de examenauto zichtbaar zijn. Dit kan met stickers op de wagen maar ook met een dakbord waarop naast de L ook de naam van de rijschool staat.

Een rijschoolhouder kwam met een leerling voor een examen bij het CBR en zei tegen de examinator dat het dakbord kapot was. Na ruggenspraak met een collega, annuleerde de examinator het examen. De rijschoolhouder haalde daarop het beschadigde dakbord tevoorschijn om het naast het L-bord op het dak te plaatsen. Volgens de examinator had dat geen zin meer omdat zij het examen al had geannuleerd.

Volgens de Nationale ombudsman had de examinator eerst moeten onderzoeken of er mogelijkheden waren om het examen toch door te laten gaan. Nu de examinator dat heeft nagelaten, heeft zij gehandeld in strijd met het vereiste van goede voorbereiding.

Het CBR heeft de klacht van de rijschoolhouder niet goed behandeld. In de klachtafhandelingsbrief geeft het CBR aan dat het de klacht ongegrond vond omdat het examenvoertuig niet voldeed aan de voorgeschreven eisen. Uit alle beschikbare informatie kwam echter ook naar voren dat de examinator het examen cancelde omdat de rijschoolhouder zich over het CBR grensoverschrijdend uitliet. Dit had het CBR in de klachtafhandelingsbrief moeten benoemen. Nu het CBR dat heeft nagelaten, heeft het CBR gehandeld in strijd met het motiveringsvereiste.

Instantie: CBR

Klacht:

Verzoeker klaagt erover dat het CBR een praktijkexamen voor rijbewijs categorie B annuleerde omdat het examenvoertuig niet zou hebben voldaan aan de richtlijnen van het CBR, zonder dat verzoeker in de gelegenheid werd gesteld om het voertuig alsnog geschikt te maken. Voorts klaagt verzoeker over de manier waarop het CBR zijn klacht hierover heeft afgehandeld.

Oordeel:
Gegrond