2020/024 Een onderzoek naar de afwijzende beslissing van de gemeente Emmen op een verzoek ambtshalve vermindering van leges

Instantie
Onderwerp
Vergunningen
Rapportnummer
2020/024
Rapport

Verzoekster is een onderneming op het gebied van zonne-energie. In de gemeente Emmen wil zij een zonnepark realiseren. Zij moest daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen en voor deze aanvraag heeft de gemeente leges in rekening gebracht. Na betaling van de leges stelt verzoekster dat de gemeente niet bevoegd was om de leges in rekening te brengen vanwege de zogenoemde legessanctie. De gemeente weigerde echter om de in rekening gebrachte leges terug te betalen. Het ingediende verzoek ambtshalve vermindering is door de gemeente afgewezen, waarbij is vooruitgelopen op de wetswijziging van 1 juli 2018 waardoor de legessanctie niet langer van toepassing was.

De Nationale ombudsman vindt de klacht van verzoekster gegrond. In dit geval vindt de Nationale ombudsman een algehele afwijzing onredelijk. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente niet had moeten vooruitlopen op de wetswijziging van 1 juli 2018. Ook heeft de minister van Binnenlandse Zaken aangegeven dat de reikwijdte van de legessanctie duidelijk was en dat verzoeken ambtshalve vermindering ruimhartig moesten worden beoordeeld. Een algehele afwijzing van het verzoek ambtshalve vermindering door de gemeente is daarom onredelijk.

Instantie:

Klacht:

Verzoekster heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Emmen (hierna: de gemeente). Hiervoor heeft de gemeente leges in rekening gebracht. Na betaling van de leges stelt verzoekster dat de gemeente niet bevoegd was om deze leges in rekening te brengen. De gemeente weigert echter om de in rekening gebrachte leges terug te betalen.

Oordeel:
Gegrond