2018/037 Belastingdienst/Toeslagen laat kansen liggen om probleem met uitbetaling toeslagen op te lossen

Rapportnummer
2018/037
Rapport

Op 1 augustus 2017 ontvangt verzoekster een beslissing van Toeslagen op haar verzoek om een persoonlijke betalingsregeling. Haar verzoek wordt afgewezen, maar gelet op haar financiële situatie worden er geen verdere invorderingsmaatregelen meer genomen. Ook worden de lopende toeslagen niet meer verrekend. Toen de uitbetaling van de toeslagen in de maanden augustus en september uitbleef heeft verzoekster een klacht ingediend bij Toeslagen. Hierop kreeg zij te horen dat haar volledige jaarrecht aan het begin van het jaar was verrekend en dat ze haar toeslagen pas vanaf januari 2018 weer zou gaan ontvangen. Verzoekster was het niet eens met deze reactie en diende een klacht in bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman heeft Toeslagen in eerste instantie verzocht om de toeslagen van verzoekster met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2017 aan haar uit te betalen. Op dit verzoek kreeg de Nationale ombudsman in eerste instantie dezelfde reactie als verzoekster. Nadat de Nationale ombudsman nadere vragen had gesteld gaf Toeslagen aan dat er in de situatie van verzoekster een fout is gemaakt. De toeslagen van verzoekster worden alsnog met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2017 weer uitbetaald.

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen

Klacht:

zorgtoeslag en kindgebonden budget vanaf 1 augustus 2017 niet aan verzoekster uitbetaald, ondanks dat in de brief van de Belastingdienst/Toeslagen staat aangegeven dat lopende toeslagen niet verrekend worden

Oordeel:
Gegrond