2018/008 Gemeente Maastricht handelt niet verkeerd in klacht over privacyschending bij een spitsmijdenproject

Rapportnummer
2018/008
Rapport

Een vrouw ontving een brief waarin stond dat uit verkeersonderzoek was gebleken dat zij recent met haar auto de Kennedybrug of de Noorderbrug had gepasseerd. In die brief werd aangekondigd dat er gedurende twee weken grote wegwerkzaamheden zouden zijn rond de Noorderbrug en dat die brug afgesloten zou worden. De vrouw werd opgeroepen om mee te doen aan het beloningsprogramma "Zuid-Limburg in beweging". Dat programma was gericht op het stimuleren van een andere manier van reizen dan met de auto. Op die manier hoopte de gemeente ervoor te zorgen dat Maastricht goed bereikbaar zou blijven en dat er minder hinder zou zijn tijdens de geplande wegwerkzaamheden.

De vrouw klaagde erover dat de brief een enorme schending van haar privacy was. De gemeente had volgens haar die brief niet mogen versturen. Ze vond de brief disproportioneel omdat de inbreuk op haar privacy en die van haar eventuele huisgenoten of medegebruikers van de auto in geen verhouding stond tot het doel dat de gemeente wilde bereiken.

De Nationale ombudsman constateert dat de gemeente Maastricht bij dit spitsmijdenproject heeft stil gestaan bij de (tijdelijke) schending van de privacy van de vrouw. De gemeente heeft echter de schending noodzakelijk geacht in verband met een blijvend goede doorstroming van het verkeer tijdens wegwerkzaamheden. Uit het onderzoek volgt dat de gemeente de kentekenregistraties vooraf heeft aangekondigd in een advertentie in een dagblad en een lokaal nieuwsblad. In die advertentie stond ook vermeld dat als men niet wilde dat zijn of haar kenteken voor het onderzoek zou worden gebruikt, men dat kenbaar kon maken via het "registreer-me-niet" register.

Nu de gemeente de burger op deze wijze vooraf de mogelijkheid heeft gegeven om kenbaar te maken geen prijs te stellen op gebruik van zijn of haar kenteken voor een dergelijk onderzoek, heeft de gemeente naar het oordeel van de Nationale ombudsman voldoende rekening gehouden met de persoonlijke levenssfeer van de kentekenhouder. Het feit dat verzoekster buiten de gemeentegrenzen woont en geen kennis heeft kunnen nemen van genoemde advertentie, maakt niet dat de gemeente verwijtbaar heeft gehandeld.

Instantie: Gemeente Maastricht

Klacht:

privacy van verzoekster geschonden bij een spitsmijdenproject

Oordeel:
Niet gegrond