2017/046 Politie Landelijke eenheid Driebergen houdt man staande en beledigt en discrimineert hem

Rapportnummer
2017/046
Rapport

Twee politieambtenaren van de Landelijke Eenheid hielden verzoeker in zijn auto staande op de A13. Zij reden eerst naast hem en keken in de auto. Verzoeker maakte een opmerking over de gegeven reden van de controle, omdat hij dat geen goede reden vond. Een van de politieambtenaren deed verzoeker daarop na, met machogebaren en een Surinaams accent. Verzoeker vond dit een racistische bejegening en voelde zich hierdoor gediscrimineerd. Bovendien is hij van Antilliaanse afkomst. Even later escaleerde de situatie en gaf de politie verzoeker drie boetes. De kantonrechter bepaalde deze boetes op nul euro.

De politiechef vond de klacht om verzoeker te imiteren in houding en accent gegrond. Hoewel niet was gebleken dat er discriminatoire motieven aan ten grondslag lagen, kon zij zich wel voorstellen dat verzoeker dat als zodanig had ervaren.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat bij discriminatie de bedoeling niet ter zake doet. Op grond van de feiten is evident sprake discriminatie. Immers, de combinatie van het eerst in de auto kijken en vooral het nadoen met machogebaren en een Surinaams accent, betekent dat de politie verzoeker in negatieve zin anders heeft behandeld op basis van zijn etnische achtergrond.

Norm: het niet respecteren van het verbod van discriminatie.

Instantie: politiechef van de Landelijke eenheid te Driebergen

Klacht:

twee politieambtenaren hebben zich bij een staande houding op de A13 niet behoorlijk gedragen jegens verzoeker

Oordeel:
Gegrond