2017/015 Politie Rotterdam handelt juist door man staande te houden en zich te laten identificeren

Rapportnummer
2017/015
Rapport

Verzoeker nam op een evenement ongevraagd foto's van kinderen. Ouders en de erbij geroepen beveiligers maakten hiertegen bezwaar. Verzoeker vond dat hij in zijn recht stond, omdat hij foto's maakte in een openbare ruimte. Hij vond de discussie onzinnig en zei dat hij de foto's ging uitvergroten en in zijn slaap-en bad kamer ging ophangen. De beveiligers belden hierop de politie. De ter plaatse gekomen politie hield verzoeker staande, vroeg naar zijn ID, plaatste verzoeker in een politievoertuig en doorzocht zijn digitale bestanden. Verzoeker klaagde hierover. Daarnaast klaagde hij over de wijze waarop zijn klacht werd behandeld door de klachtencommissie van de politie Rotterdam.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat de politie verzoeker terecht heeft staande gehouden en naar zijn ID heeft gevraagd, op grond van de Wet op de Identificatieplicht. Daarnaast was het evenredig om verzoeker plaats te laten nemen in een politievoertuig, gelet op de explosieve situatie tussen verzoeker en de ouders. De gedragingen zijn behoorlijk, er is niet in strijd gehandeld met het vereiste van professionaliteit en evenredigheid.

Wat betreft de klachten over de politieklachtencommissie van Rotterdam oordeelde de ombudsman dat het niet juist was dat er tijdens de zitting geen stukken meer werden aangenomen. Verzoeker was hierover niet van te voren bericht. Verder had de klachtencommissie de vraag moeten beantwoorden of de politieagenten bevoegd waren om verzoeker aan te spreken en naar zijn gegevens te vragen, nu dit de basis vormt voor het verdere politieoptreden. Deze gedragingen zijn dan ook niet behoorlijk, er is in strijd gehandeld met het vereiste van fair play en goede motivering.

Overige klachtonderdelen:

- Het doorzoeken van de digitale bestanden, geen oordeel
- Het meedelen van een terreinverbod, niet behoorlijk, vereiste van goede informatieverstrekking

Instantie: Politiechef regionale eenheid Rotterdam

Klacht:

verzoeker gedurende een evenement ten onrechte staande gehouden en hem daarna verplicht in een politiebus plaats te nemen

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Politiechef regionale eenheid Rotterdam

Klacht:

verzoekers camera doorzocht

Oordeel:
Geen oordeel

Instantie: Politiechef regionale eenheid Rotterdam

Klacht:

verzoeker de verdere toegang tot het terrein van het evenement ontzegd

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Klachtencommissie politie-eenheid Rotterdam

Klacht:

wijze waarop verzoekers klacht is behandeld

Oordeel:
Gegrond